Zoeken

PJD beschuldigt Mensenrechtenraad van aanval op erfrecht

22 juni 2022 - 15:00 - Marokko

©

De Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (PJD) hekelt de uitlatingen van Amina Bouayach, de voorzitter van de Nationale Mensenrechtenraad CNDH, volgens welke het erfrechtstelsel in Marokko zou bijdragen tot de "vervrouwelijking van de armoede".

Het algemeen secretariaat van de islamitische partij schrijft in een verklaring dat het "met grote bezorgdheid de voortdurende pogingen volgt van sommige partijen om het huidige erfrechtstelsel te ondermijnen, dat gebaseerd is op de islamitische sharia".

Lees ook: 44% Marokkanen verzetten zich tegen wijziging erfrecht

De PJD zegt verbaasd te zijn dat de uitlatingen afkomstig zijn van "de voorzitter van een nationale instelling, die geacht wordt de wet te respecteren" en vraagt haar "op te houden met de aanvallen op de religieuze constanten van de Marokkanen". Amina Bouayach zei op 14 juni, tijdens de presentatie van de resultaten van een studie over het erfrechtstelsel in Marokko, dat "ongelijkheid op het gebied van economische, sociale en culturele rechten, een realiteit is die niet kan worden ontkend of genegeerd. Het is juist de gemene deler in de meeste delen van de wereld. De vervrouwelijking van de armoede is wijdverbreid en is een gevolg van de discriminatie van vrouwen en van hun lage status in de samenleving".

Tijdens haar toespraak heeft de voorzitster van CNDH benadrukt dat de "culturele redenen die hoofdzakelijk verband houden met gewoonten en tradities", en de geldende wetgeving, aan de basis liggen van deze situatie. Maar de PJD vindt dat een "hervorming van bepaalde aspecten van het onrecht waaronder de Marokkaanse vrouwen gebukt gaan, in de eerste plaats moet gaan over de eerbiediging van de economische en sociale rechten, en niet via de beschuldiging dat religieuze teksten verantwoordelijk zouden zijn voor het fenomeen van armoede waarvan zowel vrouwen als mannen het slachtoffer".

Lees ook: Erfenis: wat denken Marokkanen over gelijkheid mannen en vrouwen

De partij is zich er wel van bewust dat er een evaluatie moet komen van de Moudawana, die nu al 20 jaar van kracht is, maar is het niet eens met de "verklaringen die vijandig staan tegenover religieuze waarden".

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team