Zoeken

Marokko: collectieve covid-immuniteit is utopie

13 september 2021 - 15:06 - Marokko

©

Marokko hoopte door middel van de nationale vaccinatiecampagne tegen Covid-19, die in januari van start is gegaan, vóór september collectieve immuniteit te bereiken om terug te kunnen keren naar het normale leven. Maar volgens Jaâfar Heikel, epidemioloog en specialist infectieziekten, zou een totale collectieve immuniteit onmogelijk zijn, zelfs als de hele Marokkaanse bevolking wordt gevaccineerd.

In een interview met Telquel maakte Jaâfar Heikel een onderscheid tussen de verworven collectieve immuniteit en de aangeboren immuniteit. De eerste wordt verkregen door vaccinatie. De tweede beschermt het organisme tegen besmettingen in het algemeen. Om collectieve immuniteit te bereiken, moet ongeveer 80% van de bevolking worden gevaccineerd. Met dit doel voor ogen vaccineert Marokko daarom nu ook kinderen, die volgens wetenschappelijke studies de ziekte evenzeer kunnen overdragen en dus onmisbaar zijn in de campagne om een collectieve immuniteit te bereiken.

Lees ook: Frankrijk stuurt twee krokodillen naar Marokko

De epidemioloog denkt dat "een collectieve immuniteit van 100% een utopie is". Het is volgens hem wel van belang om 80% immuniteit te bereiken. "Ten eerste omdat er varianten zijn, zoals Delta of Mu, die sneller worden overgedragen en bovendien houden zij het risico in van immuunontsnapping, d.w.z. dat zij ontsnappen aan de beheersing die het vaccin kan bieden, door het produceren van beschermende antilichamen," zegt hij.

Maar hoe zit het in dat geval dan met de terugkeer naar het normale leven? "We mogen de terugkeer naar een normaal sociaal en economisch leven niet koppelen aan het bereiken van collectieve immuniteit. Daarnaast moet de vaccinatiestrategie verder worden gezet om de beschermde populatie te vergroten en moeten de barrière-maatregelen gehandhaafd worden op plaatsen waar zich veel mensen bevinden en er veel intermenselijke contacten doorgaan, totdat het grootste deel van de bevolking gevaccineerd is. Ten slotte moeten we ook doorgaan met screenen en behandelen", aldus de epidemioloog.

Lees ook: article 36051

Volgens Jaâfar Heikel zouden de gezondheidsautoriteiten best hun strategieën en middelen ook richten op de bestrijding van Covid-19 op lange termijn, omdat virale infecties van de luchtwegen chronische ziekten zullen worden. De bevolking zal zich moeten aanpassen aan de aanwezigheid van het virus. Het komt erop aan preventieve maatregelen in acht te blijven nemen om de schade te beperken, zo waarschuwde hij.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team