Zoeken

Marokko wil Ceuta en Melilla annexeren

1 december 2021 - 17:40 - Marokko

©

De meeste maatregelen die Marokko de laatste jaren tegen Spanje heeft genomen, waren in feite tegen Ceuta en Melilla gericht. Volgens sommige Spaanse deskundigen voert het koninkrijk een dubbelzinnig beleid om zijn soevereiniteit over deze twee enclaves definitief te verkrijgen.

Volgens een verslag van het Waarnemingscentrum van Ceuta en Melilla, geschreven door politicologen van de universiteiten van Barcelona, Granada en Sevilla, behoren de acties die Marokko de laatste jaren tegen Spanje heeft ondernomen tot een soort "grijze zone", d.w.z. dat ze dubbelzinnig zijn en gevolgen hebben op middellange tot lange termijn. Marokko voert deze acties uit om Ceuta en Melilla, alsmede andere Spaanse rotsen en eilanden in het gebied en hun bijbehorende territoriale wateren te annexeren, aldus de deskundigen.

Lees ook: Sebta en Melilla: grensopening pas in maart 2022

"Rabat probeert het Spaanse buitenlands beleid te beïnvloeden door de migratiestromen te beheersen, samen te werken in de strijd tegen het terrorisme of de visserijovereenkomsten met de Europese Unie te verlengen," zeggen de experts. Volgens hen maken deze acties deel uit van de zogenaamde "vreedzame rivaliteit" tussen de twee landen.

Marokko ontwikkelt geleidelijk zijn beleid om druk uit te oefenen op de twee autonome steden. In 2010 is de toestroom van migranten naar Ceuta en Melilla aanzienlijk toegenomen, en hoewel "de migratiedruk op zich niet afhangt van de wil van de Marokkaanse regering", benadrukken de deskundigen dat het koninkrijk dankzij de steun van de EU over aanzienlijke middelen beschikt om de migratiestromen te beheersen.

In 2018 sloot Rabat zijn douanepost in Melilla om "de haven van Nador te bevoordelen", wat "ernstige gevolgen heeft gehad voor de economie van Melilla". In 2019 heeft Marokko de grenspost Tarajal gesloten, kort nadat de haven Tanger Med operationeel was geworden, om een einde te maken aan de smokkel en zo "ernstige schade toe te brengen aan de economie van Ceuta". Al deze maatregelen zouden deel kunnen uitmaken van een "ambivalent beleid", en dreigen door politieke crisissen te worden versterkt.

Lees ook: Ceuta en Melilla kunnen niet overleven zonder Marokko

De experts wijzen ook op de Marokkaanse wapenwedloop van de afgelopen jaren. Het militaire budget van het koninkrijk zal in 2022 naar verwachting 5,6 miljard dollar bedragen, tegen 4,8 miljard in 2020, 29 procent meer dan in 2019 en 54 procent meer dan in 2011. "Zelfs indien Marokko niet van plan is militair op te treden tegen de twee enclaves, geeft de regelmatige versterking van het leger aan het land een duidelijk voordeel in geval van een mogelijke escalatie van de grijze zone," aldus de deskundigen, die de Spaanse autoriteiten oproepen dringend actie te ondernemen om Ceuta en Melilla "doeltreffend te verdedigen".

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team