Zoeken

Marokkanen vertrouwen Kamerleden niet

27 december 2020 - 18:20 - Marokko

©

Het vertrouwen van Marokkanen in de eigen politieke instellingen is sterk gedaald. Het jaarverslag van het Marokkaanse Instituut voor Beleidsanalyse (MIPA), is zeer leerrijk in dit verband. Parlementariërs verliezen de achting van de mensen, maar het leger kan wel nog rekenen op het vertrouwen van de Marokkanen.

Volgens het MIPA-onderzoek dat gaat over de perceptie van politieke instellingen door burgers, is ongeveer 31% van de geïnterviewde Marokkanen geïnteresseerd in de politiek of in politieke zaken in het algemeen en gaf 69% aan daar totaal geen interesse voor te hebben. Van de ondervraagden kent 90% de namen van parlementsleden niet en snapt een groot deel de rol van het Parlement niet. Deze cijfers zijn opmerkelijk en zorgelijk, aangezien parlementsleden door burgers worden gekozen om hen te vertegenwoordigen in de wetgevende macht, meldt Maroc diplomatique.

Bovendien is het parlement één van de instellingen waarin Marokkanen het minste vertrouwen hebben. Hoewel het rapport van MIPA wijst op een algemene afname van het vertrouwen, vooral sinds 2011, zorgt het niet-nakomen van beloftes door de politieke partijen zoals de PJD, alleen voor meer ontevredenheid. Mensen zijn ook geneigd te geloven dat parlementariërs alleen geven om hun eigenbelang en zich niets aantrekken van de behoeften van andere burgers.

Ook het vertrouwen in het gerechtelijk apparaat is met een gemiddelde van 42% verre van groot. Marokkanen hebben echter wel vertrouwen in het leger met 87% van de 18 tot 29-jarigen en 92% van de mensen van 40 tot 49 jaar oud. Het leger is daarmee de instelling waar Marokkanen het meeste vertrouwen in hebben, gevolgd door de politie.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team