Zoeken

Marokkanen verklaren 2,3 miljard dirham in het buitenland

27 december 2020 - 09:00 - Economie

©

De goederen en activa die in het buitenland werden gehouden, bedroegen volgens het Marokkaanse deviezenbureau op 23 december 2,3 miljard dirham. Zij voorspelden eerder dat het over 4 tot 5 miljard dirham zou gaan.

Volgens Hassan Boulaknadel, directeur van het deviezenbureau, heeft deze actie geholpen om 70 jaar aan illegale praktijken te regulariseren. "De huidige regeling geldt voor de afgelopen zes jaar", zei hij. Volgens hem is de kwijtschelding van dit jaar "de laatste kans" voor Marokkanen om niet-aangegeven bezittingen, eigendommen of kapitaal in het buitenland, vóór 2021 te regulariseren. Ze hebben nog enkele dagen de tijd om hun verklaring af te leggen, voordat de internationale gegevensuitwisseling van kracht gaat. Volgens het deviezenbureau houdt de amnestie rekening met de activa en liquiditeiten van Marokkaanse ingezetenen, vergaard vóór 30 september 2019.

Het tarief van de kwijtingsbijdrage is vastgesteld op 10% van de aanschaffingswaarde van onroerende zaken in het buitenland, van de inschrijvings- of aanschaffingswaarde van financiële activa en van effecten, aandelen of schuldbewijzen. Het is ook zo’n 5% van het bedrag van liquide middelen in vreemde valuta die in Marokko op rekeningen worden gestort en 2% van de liquiditeit in vreemde valuta in Marokko wordt verkocht op de valutamarkt tegen de nationale valuta.

Het deviezenbureau herinnert er ook aan dat de aangevers volledig anoniem blijven. Ze zijn vrijgesteld van elke betaling van boetes, straffen, belastingen en administratieve of gerechtelijke procedures.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team