Zoeken

Marokkaanse belastingdienst treft regeling voor achterstallige belasting

23 november 2020 - 23:00 - Economie

©

Marokkanen die dit jaar nog geen belastingaangifte hebben gedaan over hun inkomsten uit 2019 en in aanmerking willen komen voor een gedeeltelijke kwijtschelding, hebben nog iets meer dan drie weken de tijd om alsnog hun belasting aan te geven.

Deze maatregel is onderdeel van de financieringswet van 2020 en heeft betrekking op vennootschapsbelasting en beroepsinkomstenbelasting. Volgens Les Inspirations Eco vallen bepaalde belastingen, waaronder registratierechten, bronbelasting, btw en belasting op verzekeringscontracten, ook onder deze fiscale amnestiemaatregel.

Belastingplichtigen die behoren tot een beroepsfederatie of vereniging met een collectieve arbeidsovereenkomst moeten een vooraf overeengekomen kwijtschelding betalen.

Sommige belastingplichtigen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de belastingdienst via de website van Online Tax Services (SIMPL) om een verzoek voor een onregelmatigheidsrapportage in te dienen. Sommige bedrijven hebben de mogelijkheid gekregen om direct met de Marokkaanse belastingdienst over deze kwijtingbedragen te onderhandelen.

De maatregel houdt ook rekening met zwart geld, informele activiteiten, activa in het buitenland en ongedekte cheques. Over huurinkomsten moeten belastingplichtigen een wijzigingsaangifte doen op basis van het in 2018 geïnde inkomen uit vermogen dat in 2019 is aangegeven. Marokkanen die inkomsten uit verhuur van de jaren 2016 en 2017 nog niet hebben aangegeven worden hiervan vrijgesteld.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team