Zoeken

Marokkaanse nationaliteit voor kinderen van Marokkaanse Joden dichterbij

8 juni 2023 - 21:52 - Marokko

©

Een groep activisten heeft onlangs een wetgevingsinitiatief gelanceerd om de Marokkaanse nationaliteit te verlenen aan de kinderen en nakomelingen van Marokkaanse Joden, in overeenstemming met wet 64.14, waarin de voorwaarden en procedures voor dergelijke wetgevingsvoorstellen zijn vastgelegd.

Een kopie van het initiatief werd woensdag overhandigd aan parlementsvoorzitter Rachid Talbi Alami, in de marge van het bezoek aan Marokko van de voorzitter van de Israëlische Knesset, Amir Ohana, die zelf ook van Marokkaanse afkomst is. Er moet echter een petitie met 20.000 handtekeningen worden ingediend voordat het parlement het verzoek onderzoekt en in stemming brengt. Het initiatief heeft als doel "de band tussen Joden van Marokkaanse afkomst, Amir al-Mouminin (Aanvoerder van de Gelovigen), en hun land van herkomst te behouden door de Marokkaanse nationaliteit te herstellen voor de generaties die ze verloren hebben", legt Houcine Benmessaoud, woordvoerder van het initiatief, uit aan Hespress.

Lees ook: Honderden Joden vieren Hillula in Midelt

"Het wetsvoorstel heeft zijn grondwettelijke basis in de tweede paragraaf van de preambule van de Grondwet, evenals in de artikelen 14 en 71. Het is ook gebaseerd op de toespraken van Koning Mohammed VI en zijn welwillende voorgangers, vanuit politiek, religieus en cultureel oogpunt", voegt hij eraan toe. "Joden en moslims hebben in Marokko onder de bescherming van Amir al-Mouminin in harmonie samengeleefd", zegt hij. "Ze deelden dezelfde moeilijkheden en successen, van de Spaanse verdrijving tot de Revolutie van de Koning en het Volk, via de onafhankelijkheid, de Groene Mars, de ceremonie van de eed van trouw en het succes van Marokko op het Wereldkampioenschap voetbal vorig jaar".

Het wetsvoorstel voorziet in de toekenning van de Marokkaanse nationaliteit aan alle Marokkaanse Joden die deze verloren hebben, evenals aan hun kinderen en nakomelingen. De behandeling van de nationaliteitsaanvragen zal worden toevertrouwd aan de diensten van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Marokko en aan consulaire diensten voor ingezetenen in het buitenland. De rechtbanken van eerste aanleg zal ook worden gevraagd om naturalisatieverzoeken te onderzoeken op basis van de laatste verblijfplaats van de vader of grootvader, zo wordt verklaard. Tegen de beslissingen kan beroep worden aangetekend bij hogere rechtbanken en er zal een ministeriële commissie moeten worden opgericht om de naturalisatieverzoeken te controleren en te beheren.

Lees ook: Yeshiva studenten uit Israël keren terug naar roots in Marokko

Het initiatief stelt ook voor dat de staat middelen ter beschikking stelt om de economische, politieke, religieuze, culturele en sociale integratie van de kinderen en nakomelingen van Marokkaanse Joden te vergemakkelijken. De activisten stellen ook voor om een onafhankelijk nationaal orgaan op te richten, verantwoordelijk voor de religieuze zaken van de Marokkaanse Joden, dat zich zou moeten inzetten voor het herstel van de economische, financiële en culturele rechten van de Marokkaanse Joodse gemeenschap.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team