Zoeken

Legalisering cannabis in Marokko: resultaten van de eerste studies

7 mei 2021 - 18:20 - Marokko

©

Het gebruik van cannabis voor medische, cosmetische en industriële doeleinden, stond centraal op een studiedag die op dinsdag 4 mei plaatsvond. De studiedag was toegespitst op "het marktonderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de nationale ontwikkeling van cannabis voor medische, cosmetische en industriële doeleinden".

Na het begin van de behandeling door de afgevaardigden van de bepalingen van het wetsontwerp nr. 13.21 met betrekking tot het legale gebruik van cannabis, wordt op dinsdag een studiedag georganiseerd door de Commissie Binnenlandse Zaken, Lokaal Bestuur, Huisvesting en Stadsbeleid, om duidelijkheid te verschaffen over de gegevens waarover de regering beschikt met betrekking tot de reeds uitgevoerde studies. Er is dus "niets te verbergen", zei minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit tijdens deze vergadering, waarbij hij benadrukte dat er, om de juiste onderwerpen te vinden voor een legale exploitatie van cannabis, een studie is verricht naar het belang van de ontwikkeling van Indische hennep voor medische doeleinden op nationaal niveau.

Uit deze studie blijkt dat het koninkrijk veelbelovende mogelijkheden heeft voor de ontwikkeling van Indische hennep voor medische, cosmetische en industriële doeleinden, dankzij zijn klimaat, zijn bodem, de knowhow van de landbouwers en vooral zijn strategische ligging nabij de opkomende Europese markt. Bovendien zal het wetsontwerp een betere ontwikkeling van de inkomens van de landbouwers mogelijk maken en het scheppen van duurzame werkgelegenheid vergemakkelijken. Dit wetsontwerp beoogt ook de landbouwers te beschermen tegen internationale netwerken voor drugshandel, aldus de minister.

Voorts betracht het door Laftit ingediende wetsontwerp nr. 13.21, betreffende het legale gebruik van cannabis, de gevolgen van de illegale cannabisteelt voor de volksgezondheid en het milieu te beperken, met name ontbossing, uitputting van bodem- en watervoorraden, verontreiniging van grondwater en andere, schrijf ALM. Deze wet heeft tevens als doel de nodige juridische, organisatorische en procedurele regels vast te stellen, om te voorkomen dat de legalisatie aan haar wettelijke doelstellingen wordt onttrokken. Bovendien hebben verschillende landen in Europa, Amerika, Afrika en Azië, nadat de Verenigde Naties de deugden van cannabis erkend hebben, een winstgevende benadering van dit onderwerp ontwikkeld door wetten in te voeren die de legalisering en het legale gebruik ervan objectiveren, concludeerde Laftit.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team