Zoeken

Kan een wereld-Marokkaan een pleziervaartuig in Marokko invoeren?

14 juli 2022 - 15:40 - Marokkanen in het buitenland

©

In haar gids voor Marokkanen die in het buitenland wonen gaat de Administratie van de Douane en Indirecte Belastingen (ADII) in op de invoer van pleziervaartuigen.

De Marokkaanse douane maakt een duidelijk onderscheid tussen pleziervaartuigen en andere voorzieningen voor watersport, zoals jetski’s.

Lees ook: Wat als een wereld-Marokkaan zijn auto niet kan uitvoeren?

"Uitrusting voor zeevervoer voor privé-gebruik (plezierboten) die bestemd zijn om in een Marokkaanse jachthaven te verblijven en die toebehoren aan personen die hun gewone verblijfplaats in het buitenland hebben, kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsperiode van 18 maanden in het kader van tijdelijk gebruik". Deze bepalingen werden toegelicht in circulaire 5574/313 van 11 februari 2016.

Hiermee wordt duidelijk gesteld dat deze maatregel alleen geldt voor pleziervaartuigen die worden ingevoerd door personen die in het buitenland verblijven. "Voor andere waterscooters (jetski’s en dergelijke) en voor waterscooters die niet in een jachthaven zijn afgemeerd, blijft de termijn van 6 maanden voor tijdelijk gebruik gelden," gaat de tekst verder.

De termijn van 18 maanden mag niet overschreden worden, anders zal de situatie met de administratie geregulariseerd moeten worden. "Na het verstrijken van de termijnen voor tijdelijke invoer moet de douanesituatie van het voertuig of pleziervaartuig worden geregulariseerd, hetzij door wederuitvoer, hetzij door inklaring met betaling van de verschuldigde rechten en heffingen. In beide gevallen zal een boete verschuldigd zijn wegens niet-naleving van de verplichtingen inzake tijdelijke toelating," zo luidt het verder.

Lees ook: Vakantie in Marokko: wat als je auto wordt gestolen?

Seizoenarbeiders moeten een verblijf in het buitenland van zes (6) maanden of meer kunnen bewijzen om in aanmerking te komen voor de regeling inzake tijdelijke toegang (arbeidsovereenkomst, verblijfsvisum).

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team