Zoeken

Wat als een wereld-Marokkaan zijn auto niet kan uitvoeren?

14 juli 2022 - 11:00 - Marokkanen in het buitenland

©

In bepaalde gevallen, zoals bijvoorbeeld bij gezondheidsproblemen of in een andere noodsituatie, kan het gebeuren dat de in het buitenland verblijvende Marokkaan zijn voertuig niet kan uitvoeren uit Marokko. De Marokkaanse douane heeft deze situatie voorzien en de modaliteiten hiervoor aangegeven in haar "Gids voor Marokkanen die in het buitenland wonen".

"In geval van onbekwaamheid of verhindering tot wederuitvoer van het eigen vervoermiddel, kan door de magistraat aan de wereld-Marokkaan een vergunning worden verleend zodat het voertuig door een derde persoon naar het douanekantoor van uitgang kan worden gereden. Deze derde persoon moet niet voldoen aan de voorwaarden voor Tijdelijke Toelating," schrijft de douane in haar gids.

Lees ook: Mogen wereld-Marokkanen hun auto in Marokko uitlenen?

"De vergunning wordt verleend door de douanedienst die het dichtst bij zijn verblijfplaats in Marokko is gelegen, op vertoon van documenten die het onvermogen of de verhindering aantonen en van een naar behoren gelegaliseerde volmacht", aldus de tekst.

Wordt dit verzoek pas ingediend wanneer de termijn voor tijdelijke toelating is overschreden, d.w.z. 6 maanden (de datum wordt vermeld op het formulier dat de douane bij binnenkomst in het koninkrijk verstrekt), dan moet de wereld-Marokkaan een boete betalen. "Wanneer de aanvraag wordt ingediend na het verstrijken van de geldigheidsduur van de Tijdelijke Toelating, kan een vergunning door het douanekantoor worden verleend na regularisatie van het betwiste aspect", aldus de douane. Deze boete bedraagt tussen de 1000 en 10.000 dirham, afhankelijk van de duur van de overschrijding.

Lees ook: Marokkaanse overheid stroomlijnt informatievoorzieningen voor wereld-Marokkanen

"Het spreekt vanzelf dat de wereld-Marokkanen die een Tijdelijke Toelating hebben, aan de administratie verbonden blijven tot aan de wederuitvoer van het voertuig of de inklaring ervan volgens de geldende reglementaire voorwaarden", waarschuwt de douane-administratie.

Het is niet mogelijk om een tweede voertuig in te voeren in Marokko, terwijl je auto al in het land is. De douane-administratie eist dat het eerste voertuig het grondgebied veerlaat voordat het tweede wordt binnengebracht.

"Bovendien geven de douanediensten, in geval van overlijden van de begunstigde van de regeling tijdelijke invoer, de rechthebbenden of elke door hen gemachtigde persoon, toestemming om het voertuig naar het buitenland terug te brengen of het onder de voorgeschreven voorwaarden in te klaren", staat er nog te lezen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team