Zoeken

Nederland verzet zich tegen komst Marokkaanse arbeidsmigranten

20 mei 2022 - 11:40 - Wereld

©

In Nederland zijn de coalitiepartijen VVD en ChristenUnie het niet eens met het voorstel van de Europese Commissie, die meer legale migratie vanuit landen buiten de Europese Unie wil, om zo de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De partijen vragen minister Karien van Gennip van Sociale Zaken, om in Brussel te laten weten dat Nederland niet aan het voorstel zal meewerken. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt wel dat arbeidsmigranten welkom moeten blijven in Nederland, onder voorwaarde dat hun woon- en werkomstandigheden verbeteren.

Brussel ziet de personeelstekorten in veel landen oplopen en wil het daarom makkelijker maken voor niet-EU-burgers om in Europa te werken. Daarnaast wil de Europese Unie met dit voorstel ook illegale migratie aanpakken door meer mensen legaal naar Europa te laten komen. In eerste instantie wordt er gedacht aan mensen uit landen als Egypte, Tunesië en Marokko.

Lees ook: Europa wil meer legale immigratie uit Marokko

Maar VVD en ChristenUnie vinden dit een "slecht en ondoordacht" plan, onder meer vanwege het grote woningtekort in Nederland. "We moeten niet op korte termijn iets proberen te fiksen wat op langere termijn voor veel grotere problemen zorgt", aldus VVD-Kamerlid Zohair El Yassini, geciteerd door het AD. De partijen verwijzen ook naar de Arbeidsinspectie die in haar jaarverslag waarschuwde voor de druk die arbeidsmigratie legt op de Nederlandse samenleving en op de woningmarkt. Ook CDA, SGP, SP, PVV en JA21 zijn fel gekant tegen het Europese voorstel. De SP vindt dat er eerst een betere huisvesting en strengere handhaving moet zijn en de rechtse partijen zijn van mening dat alle openstaande vacatures gevuld kunnen worden door mensen die al in Nederland zijn.

D66 is de enige grote partij die het plan van de Europese Commissie wel genegen is. D66-Kamerlid Romke de Jong zegt dat arbeidsmigratie kansen biedt voor Nederland. Ook vindt hij het argument van te weinig woningen niet gegrond. "Dat woningtekort lossen we alleen op met mensen die ook huizen kunnen bouwen." PvdA en GroenLinks zeggen dat de aanpak van misstanden de grootste prioriteit moet krijgen. Er moet snel werk gemaakt worden van de aangekondigde strengere aanpak van malafide uitzendbureaus. GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug is ’klaar met het gelul’ en eist actie om uitbuiting tegen te gaan.

Lees ook: EU vergemakkelijkt visum voor Marokkanen in ruil voor terugkeer migranten

De Kamer wil echter geen complete ban op de komst van Europese arbeidsmigranten. VVD’er El Yassini zegt dat het een illusie is om te denken dat Nederland zonder kan. "Iedereen die zegt dat we zonder arbeidsmigratie kunnen, gaat van een koude kermis thuiskomen. Maar er is wel een verschil tussen 20.000 of 200.000 arbeidsmigranten per jaar", zegt hij.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team