Zoeken

Islamitische scholen dragen bij aan emancipatie moslims Nederland

10 augustus 2021 - 12:00 - Wereld

©

Islamitische basisscholen hebben een flinke bijdrage geleverd aan de emancipatie van Nederlandse moslims, stelt Bahaeddin Budak, die jaren godsdienstles gaf op islamitische scholen in Arnhem, Nijmegen en Ede en recent is gepromoveerd op een onderzoek naar het islamitische basisonderwijs.

Bahaeddin Budak promoveerde in juni op de ontwikkeling van het islamitisch basisonderwijs in Nederland sinds de opening van de eerste school in 1988. Uit het onderzoek blijkt dat islamitische scholen bijdragen aan de integratie, al wordt soms beweerd dat moslimkinderen hierdoor worden geïsoleerd. "Het gaat erom wat je onder integratie verstaat", zegt Budak in het AD. "Als je bedoelt dat een gemeenschap haar eigenheid kwijtraakt en kleurloos wordt, dan noem ik dat geen integratie, maar assimilatie. Dat vind ik geen gewenste ontwikkeling. Integratie betekent dat mensen hun identiteit behouden en vanuit die eigenheid een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat je jezelf blijft, maar je wel mede-eigenaar voelt van je omgeving en bijdraagt aan de oplossingen voor de problemen die er bestaan."

Lees ook: Islamonderwijs op Spaanse scholen

Budak herinnert eraan dat Islamitische basisscholen ook gewoon Nederlandse scholen zijn. "In de Nederlandse taal en met Nederlandse methodes. Alleen met een sausje eigen identiteit, zoals ook de katholieke, protestantse of joodse scholen dat hebben. Artikel 23 van de grondwet geeft ouders het recht een eigen school te stichten rond een levensovertuiging of filosofie. Dat is een groot goed. Daarnaast moeten moslims ook strijden voor hun eigen plek in de samenleving. Als je die plek niet verwerft, word je weggeveegd."

Op het commentaar dat je op een Islamitische basisschool geen ‘Nederlandse’ kinderen tegenkomt, antwoordt Budak: "Alleen maar Nederlandse kinderen. Al is het vaak zo, dat hun ouders afkomstig zijn uit andere landen en ze een moslim-achtergrond hebben. Nederland is nu eenmaal geen monocultureel land meer. Moslimscholen behoren inmiddels ook tot de Nederlandse cultuur. Veel docenten hebben bovendien juist wel een Nederlandse achtergrond. En wie denkt dat de kinderen op islamitische basisscholen niets mee krijgen van de wereld buiten de school, heeft het mis. Deze kinderen zitten ook op een sportclub, hebben buren, kijken tv. Het zijn echte Nederlandse kinderen."

Lees ook: Onrust blijft op islamitische Haga Lyceum Amsterdam

Voor zijn promotieonderzoek bestudeerde Budak hoe de identiteit van de islamitische basisscholen zich heeft gevormd en ontwikkeld, welke factoren hierbij een rol hebben gespeeld en welke keermomenten er waren. "Het eerste keermoment was toen ouders op basisscholen hun neus stootten als ze vroegen om een plekje voor islamitisch godsdienstonderwijs. ’Dan sticht je toch gewoon je eigen school’, kregen ze te horen en dat hebben ze gedaan. Risico liepen ze niet, want moslimkinderen kregen in acht van de tien gevallen het laagste schooladvies, dus het kon alleen maar beter worden. De eerste scholen waren in Eindhoven en Rotterdam. In 1992 waren er al zestien, nu zijn het er tegen de zestig. Ze dragen niet alleen bij aan de integratie van kinderen, maar ook van ouders, die bestuurslid worden, in de medezeggenschapsraad gaan zitten of andere taken uitvoeren."

"De scholen hebben zich bewezen en maken heel gewoon deel uit van het onderwijssysteem. De resultaten zijn over het algemeen goed. Zoals ik zei: het islamitisch onderwijs levert een goede bijdrage aan de integratie. Want dat is toch wat we willen: dat we vreedzaam met elkaar samenleven, of we nu gescheiden zwemmen of naar het naaktstrand gaan.", concludeert Budak.

Bladna.nl