Zoeken

Grenzen Marokko-Algerije: nieuwe oproep van Koning Mohammed VI

3 augustus 2021 - 10:40 - Marokko

©

In zijn toespraak aan de Natie ter gelegenheid van de 22ᵉ verjaardag van het Troonfeest, heeft Koning Mohammed VI zaterdag opgeroepen tot een heropening van de grenzen tussen Marokko en Algerije. Volgens de Soeverein behoren de redenen die tot de sluiting van de grenzen tussen de twee landen hebben geleid tot het verleden.

De redenen die tot de sluiting van de grenzen tussen Marokko en Algerije hebben geleid, zijn "volkomen achterhaald en hebben geen bestaansreden meer", aldus Koning Mohammed VI. Hij voegde eraan toe dat "het de normale gang van zaken en onze innige overtuiging is, dat tussen twee buurlanden en twee broedervolken de grenzen open zijn en blijven".

Lees ook: Bijna 70% Marokkanen tegen heropening grenzen met Algerije

De huidige situatie is in strijd met het Verdrag van Marrakesh, de oprichtingsakte van de Unie van de Arabische Maghreb, waarin het vrije verkeer van personen, diensten, goederen en kapitaal tussen de lidstaten van de Unie is vastgelegd, aldus de vorst. Koning Mohammed VI heeft deze gang van zaken sinds 2008 consequent veroordeeld en geen enkele gelegenheid voorbij laten gaan om op te roepen tot een nieuwe regeling. "Noch Zijne Excellentie, de huidige Algerijnse president, noch de voormalige president, noch ikzelf liggen aan de basis van dit besluit om de grens te sluiten. Ten overstaan van God, de geschiedenis en onze medeburgers zijn wij politiek en moreel verantwoordelijk voor het voortduren van deze status quo," vervolgde de Koning. "Wij zien onszelf veeleer als broeders die door een buitenstaander zijn verdeeld".

Koning Mohammed VI greep de gelegenheid ook aan om het idee te ontkrachten dat de openstelling van de grenzen een bron van moeilijkheden zou zijn voor de twee landen. "In dit tijdperk van communicatie en nieuwe technologieën, gelooft niemand dergelijke beweringen", aldus de Koning. Hij stelde de onwaarheden van sommige media aan de kaak, die het idee verspreidden dat "armoede het lot is van Marokkanen en smokkel en drugshandel de enige manier voor hen is om te overleven".

Lees ook: Reactie van Polisario op toespraak van Koning Mohammed VI

De sluiting van de grenzen is er nooit in geslaagd het Algerijnse en het Marokkaanse volk van elkaar te scheiden. Als bewijs zegt de Koning: "de Algerijnse gemeenschap die in ons land woont, de Algerijnen in Europa en de Algerijnen die naar Marokko komen, kennen de realiteit en laten zich niet misleiden door deze onwaarheden".

"Ik verzeker onze broeders in Algerije dat u nooit bang hoeft te zijn voor kwaadwilligheid vanwege Marokko, dat in geen enkel opzicht een gevaar of bedreiging voor u vormt. Wat jullie aangaat, gaat ons aan en wat jullie raakt, belast ons ook", besloot de monarch.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team