Zoeken

Reactie van Polisario op toespraak van Koning Mohammed VI

2 augustus 2021 - 18:20 - Marokko

©

De Polisario heeft gereageerd op de toespraak van Koning Mohammed VI ter gelegenheid van het Troonfeest op zaterdag. Daarin reikte de Koning nogmaals de hand naar Algerije en hield hij opnieuw een pleidooi voor vrede. De Polisario meent dat deze toespraak "bedoeld is om tijd te winnen om projecten tegen de Sahrawi’s en andere volkeren van de regio te plannen".

"De toespraak van Koning Mohammed VI ter gelegenheid van het Troonfeest is volledig in tegenspraak met de acties van Marokko en heeft enkel tot doel om meer tijd te winnen zodat het koninkrijk zich nog beter militair kan uitrusten en complotten kan voorbereiden tegen de Sahrawi’s en andere volkeren van de regio en het Afrikaanse continent," merkt het ’Saharaanse minister van Informatie’ in een verklaring op. Volgens hem wordt de toespraak van de vorst "gekenmerkt door overdreven zachte woorden, waarmee hij opzettelijk de terugkeer van oorlog in de regio wil verdoezelen". Die oorlog is een logisch gevolg van de verloochening van het vredesakkoord dat hij met de Sahrawi heeft gesloten.

Lees ook: Volledige Troonfeest-toespraak Koning Mohammed VI (video)

In zijn toespraak "probeerde de Koning van Marokko zijn agressieve en expansionistische regime voor te stellen als een beleid dat streeft naar vrede, stabiliteit, samenwerking en broederschap. En dit terwijl de hele wereld nu wel weet dat Marokko, sinds 1975, datum van zijn militaire invasie van het grondgebied van de ’Saharaanse Republiek’, een staat is geworden die een bedreiging vormt voor de veiligheid en stabiliteit van de hele regio. Zijn expansionistische oorlog is de enige reden die de economische en politieke integratie van de Maghreb belemmert," aldus de verklaring.

"De sabotage van het staakt-het-vuren, de terugkeer naar oorlog en de belemmering van de inspanningen van de internationale gemeenschap om vrede tussen Marokko en de ’Saharaanse republiek’ tot stand te brengen, in overeenstemming met het Handvest van de Verenigde Naties en de Oprichtingsakte van de Afrikaanse Unie, bewijst dat de retoriek niets anders is dan een verdoezeling van een bestaande realiteit. De militaire en diplomatieke confrontaties dreigen te verhevigen, zolang Marokko vasthoudt aan allerlei gevaarlijke overeenkomsten die buitenlandse instanties in de regio hebben gebracht", gaat de verklaring verder.

De ’Saharaanse-regering’ roept Marokko op "een einde te maken aan zijn bezetting en een pagina te openen die vrede tussen allen mogelijk maakt, op basis van respect voor de nationale en territoriale integriteit van elk land".

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team