Zoeken

Europa neemt resolutie tegen Marokko aan

12 juni 2021 - 15:00 - Wereld

©

Het Europees Parlement heeft op donderdag 10 juni "een resolutie aangenomen over de schending van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind en het gebruik van minderjarigen door de Marokkaanse autoriteiten in de migratiecrisis in Sebta". Dit zal de betrekkingen van de Europese Unie met "één van zijn beste partners in Afrika" schaden.

In de resolutie verklaart het Europees Parlement "het gebruik door Marokko van grenscontroles en migratie, met name van niet-begeleide minderjarigen, als middel om politieke druk uit te oefenen op een lidstaat van de Unie", te verwerpen. Europa betreurt in het bijzonder dat "kinderen, niet-begeleide minderjarigen en gezinnen in groten getale de grens tussen Marokko en de Spaanse stad Sebta zijn overgestoken, waardoor hun leven en veiligheid duidelijk in gevaar zijn gebracht en tot een verergering van de politieke en diplomatieke crisis heeft geleid".

Om de politieke en diplomatieke crisis op te lossen, roepen de leden van het Europees Parlement Rabat en Madrid op nauw samen te werken om Marokkaanse kinderen terug te brengen naar hun families, in overeenstemming met het belang van het kind en het nationale en internationale recht, in het bijzonder het VN-verdrag inzake de rechten van het kind.

De tekst is op donderdag 10 juni in Straatsburg aangenomen met 397 stemmen voor, 85 tegen en 196 onthoudingen. De Europarlementariërs die tegen hebben gestemd, hebben hun aanpak toegelicht. "Ik vond het moeilijk om deze resolutie te steunen en heb tegen gestemd. Ik ben er niet zeker van dat het serieus moet worden genomen, aangezien het gebaseerd is op een mengelmoes van nepnieuws. Deze resolutie is contraproductief voor de betrekkingen tussen Marokko en Spanje," zei het Tsjechische parlementslid Tomáš Zdechovský. Marokko "is reeds lang onze betrouwbare en serieuze partner. Voor de Europese Unie was het één van de beste partners in Afrika. En dat is de reden waarom ik deze resolutie niet wilde steunen," voegde hij eraan toe. "Ik heb tegen deze resolutie gestemd die tot alles behalve tot de-escalatie oproept", aldus de Belgische afgevaardigde Frédérique Ries.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team