Zoeken

Eid ul-Adha in Marokko: minder vee, hogere prijzen

3 mei 2023 - 13:00 - Marokko

©

Nu Eid ul-Adha nadert, bereidt het ministerie van Landbouw zich voor op een mogelijke stijging van de prijzen van schapen in Marokko. Het aanbod van schapen en geiten om te slachten wordt geschat op 5,6 miljoen stuks. Dat komt overeen met de vraag, maar ligt 15% lager dan vorig jaar. De situatie zou tot prijsstijgingen kunnen leiden tot 25%.

Om dit probleem aan te pakken en een toereikende bevoorrading van de markt te garanderen, is de Marokkaanse regering voornemens een groot aantal schapen en geiten in te voeren. De leveranciers zijn landen die gezondheidsnormen hanteren die vergelijkbaar zijn met de Marokkaanse. Het doel is de prijzen te stabiliseren en tegelijkertijd de nationale veestapel te beschermen en de voortplanting ervan te bevorderen.

Lees ook: Eid ul-Adha in Marokko: veetelers vrezen import schapen

Minister Mohamed Sadiki van Landbouw benadrukt dat de veeteeltsector, hoewel deze momenteel meer dan 23 miljoen schapen en geiten telt, kwetsbaar blijft door de massale slachting van dieren als gevolg van de dalende vraag tijdens de coronacrisis en de stijging van de productiekosten. Het herstel en de versterking van de veestapel zullen volgens hem tijd vergen.

Gezien de risico’s van speculatie en de prijsexplosie aan de vooravond van Eid El Kebir is het ministerie van plan om de schapenprijzen te controleren. Volgens de minister is het probleem structureel en vereist het een grondige hervorming van de afzet- en distributiekanalen, die worden beïnvloed door de aanwezigheid van talrijke tussenpersonen, die prijsstijgingen in de hand werken en de producenten benadelen.

Lees ook: "Schapenhotels" in opmars voor Eid ul-Adha

Door de invoer van schapen en geiten te combineren met een controlesysteem voor de prijzen, hoopt de regering dus een buitensporige stijging van de schapenprijzen voor Eid ul-Adha te voorkomen en een stabiel aanbod te garanderen voor consumenten.

Bladna.nl