Zoeken

Zeer kleine kans op hongersnood in Marokko

19 oktober 2020 - 17:20 - Marokko

©

Marokko staat op de 44e plaats van de "World Hunger Index", een lijst van 127 landen die wordt gebruikt om de staat van honger op mondiaal, regionaal en nationaal niveau te meten.

Afrikaanse landen zoals de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Zambia, Sierra Leone en Madagaskar zijn bovenaan de lijst terug te vinden. Marokko valt in 2020 nog altijd in de categorie van "landen met een laag hongerniveau". Wel is de kans op hongersnood in het koninkrijk met 0,5 procent toegenomen ten opzichte van 2019.

De index is in het leven geroepen door het International Food Policy Research Policy (IFPRI). De landen krijgen een score van 0 (afwezigheid van hongersnood) tot 100 (gegeneraliseerde hongersnood.) Voor de studie wordt per land onderzoek gedaan naar 4 indicatoren:

• Deel van de bevolking dat lijdt aan ondervoeding (onvoldoende calorie-inname)
• Percentage kinderen onder de 5 jaar met ondergewicht (BMI te laag)
• Percentage kinderen onder de 5 jaar dat onvolgroeid is (klein formaat voor leeftijd)
• Sterftecijfer van kinderen onder de 5 jaar (onvoldoende voedsel en ongezonde omgeving)

Voor IFPRI gaat het voor sommige landen om een voorlopige indexering omdat de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling nog niet beschikbaar waren. Om te beoordelen wat ervoor nodig is om in deze landen honger te bestrijden is het belangrijk dat eerst de informatievergaring wordt verbeterd.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team