Zoeken

Consulaire diensten Marokkaanse Diaspora: Rekenkamer uit kritiek op Bourita

12 mei 2022 - 19:00 - Marokkanen in het buitenland

©

De dienstverlening van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Marokkanen in het buitenland moet worden verbeterd. Het betreft hier een van de aanbevelingen van de Rekenkamer in haar jaarverslag voor 2019-2020.

Volgens de Rekenkamer moet het door Nasser Bourita geleide ministerie gecoördineerde actie ondernemen. In haar verslag wijst de instelling erop dat de 57 consulaten-generaal en de 100 consulaire afdelingen van de ambassades die de consulaire diensten voor de Marokkaanse Diaspora beheren, efficiënter moeten worden. Dit is vooral nodig omdat de Marokkaanse gemeenschap die in het buitenland woont, meer dan 10% van de Marokkaanse bevolking uitmaakt. Volgens het Hof gaat het niet om de mobiele consulaten die overal in gebruik zijn. De instelling van Zineb El Adaoui vraagt om een bundeling van acties, een verbetering van de consulaire diensten, de aanwerving van bekwaam personeel en de invoering van een controle- en evaluatiemechanisme.

Lees ook: Aanbevelingen om kwaliteit dienstverlening Marokkaanse diaspora te verbeteren

Sommige consulaire gebouwen zijn volgens het rapport niet langer geschikt om gebruikers te ontvangen, zo deelde de instelling mee. Ook hebben deze consulaten behoefte aan een geautomatiseerd systeem voor het beheer van afspraken, waarmee gebruikers geschikte tijdstippen kunnen kiezen. "Uitgaande van een steekproef van 27 consulaten, bedraagt het aandeel geregistreerde wereld-Marokkanen niet meer dan 41% van het geschatte aantal Marokkaanse staatsburgers dat in deze consulaire districten woonachtig is," aldus het verslag.

Daarnaast benadrukte de Rekenkamer dat "wat betreft de ondersteuning aan de Marokkaanse diaspora en het beheer van crisissituaties, op consulair niveau een plan voor crisisbeheer moet worden opgesteld. Zo kunnen consulaire medewerkers proactief optreden in uitzonderlijke situaties. Ook moet er een opleiding worden georganiseerd voor consulair personeel over het beheer van crisissituaties".

Lees ook: België: mobiel consulaat voor wereld-Marokkanen is succes

Tevens wijst de Rekenkamer erop dat de consulaire bevolkingsregisters "enkel de identificatie mogelijk maken van Marokkaanse onderdanen die zich hebben ingeschreven en langdurig ingezetenen zijn". Om dit te verhelpen " adviseert de Rekenkamer de oprichting van een digitaal platform waar Marokkanen die in het buitenland verblijven hun contactgegevens kunnen achterlaten, alsook de contactgegevens van personen met wie in geval van nood contact moet worden opgenomen. De consulaten zouden in een crisissituatie toegang tot deze databank kunnen krijgen".

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team