Zoeken

CBS gaat stoppen met begrippen ’westers’ en ’niet-westers’

21 april 2021 - 12:00 - Wereld

©

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil niet langer onderscheid maken tussen ‘westerse’ en ‘niet-westerse’ achtergrond. NRC meldt dat het instituut zich bewust is van de discussie in de samenleving en onder wetenschappers, waardoor de afschaffing volgens hen geen jaren meer zal duren.

Een van de overwegingen hierbij is een aanstaand beleidsadvies door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) waarin de overheid wordt opgeroepen Nederlanders niet langer in te delen in mensen met een westerse en niet-westerse migratie-achtergrond. Volgens de WRR is dat onderscheid niet-wetenschappelijk onderbouwd en roept het ook negatieve associaties op.

De WRR zegt dat de onderverdeling in ’westers’ en ’niet-westers’ een "rangschikking is en geen neutrale nevenschikking". De term ’niet-westers’ zet een groep mensen apart als ’niet van hier’, ook de zogenoemde tweede generatie die in Nederland geboren en getogen is. Bovendien worden vooral landen met een overwegend Europese bevolking gezien als westerse herkomstlanden, maar gelden er opmerkelijke uitzonderingen. Inwoners uit Japan en Indonesië worden bijvoorbeeld als ’westers’ bestempeld, maar mensen uit de voormalige Nederlandse koloniën Curaçao en Sint Maarten als ’niet-westers’. Het rapport spreekt ook van "een koloniale connotatie".

Op universiteiten wordt er op dit moment discussie gevoerd over de deelname aan de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS. Daarmee willen universiteiten de diversiteit onder hun werknemers in kaart brengen en worden werknemers daarom ingedeeld in Nederlandse, westerse en niet-westerse migratieachtergrond. Een deel van de medewerkers vindt dat hiermee een discutabel onderscheid in stand wordt gehouden en de WRR is het hier mee eens.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team