Zoeken

Catalonië: meer Arabisch en minder Spaans op scholen

19 oktober 2021 - 12:40 - Wereld

©

De Catalaanse regering stimuleert het onderwijs van de Arabische en Marokkaanse cultuur op alle scholen in de regio. Daardoor verschuift het Spaans naar de achtergrond. De nieuwe hervorming krijgt veel kritiek van verenigingen, ze willen dat deze situatie rechtgezet wordt.

Volgens gegevens van het ministerie van Onderwijs wordt in 138 publieke centra lesgegeven in de Arabische taal en cultuur in het kader van een "programma waarvan de proeffase in het schooljaar 2018-2019 van start is gegaan". "Via dit programma leren leerlingen van de lagere en middelbare school Arabisch en vergroten zij hun kennis van de Marokkaanse cultuur", aldus de Catalaanse regering, die benadrukt dat "het initiatief ook bijdraagt aan de ontwikkeling van de academische en sociaal-culturele integratie van leerlingen van Marokkaanse afkomst".

Lees ook: Spanje krijgt deadline voor erkenning Arabisch en Darija

Verenigingen die ijveren voor het behoud van het Spaans in de Catalaanse klaslokalen zijn het niet eens met dit leerplan, het zou jongeren op openbare scholen benadelen. Zij zijn niet tegen het onderwijs van een niet-officiële taal zoals het Arabisch in Catalonië, maar hekelen veeleer het feit dat deze jongeren geen cursussen zoals wiskunde, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen, godsdienst, kunstonderwijs of lichamelijke opvoeding in het Spaans kunnen krijgen.

"Het onderwijzen van een vreemde taal is op zich niet slecht, maar als tegelijkertijd het Spaans als taalvak en als lingua franca naar de tweede plaats wordt verwezen, geven de verantwoordelijken blijk van fanatisme en kwaadaardigheid", verklaarde Gloria Lago, voorzitster van de vereniging Hablemos Español, tegenover Ok Diario. Ze veroordeelt de uitsluiting van de Spaanse taal en betreurt dat studenten niet de kans krijgen om kennis in hun moedertaal op te doen.

Lees ook: Marokko: oproep om brug te slaan tussen Arabisch en Darija

In dezelfde geest beweert Ana Losada, voorzitter van de Vereniging voor tweetalige scholen in Catalonië, dat het probleem zich niet situeert op vlak van de vrijwillige keuze, maar zij wijst erop dat het niet consequent is "dat scholen in Catalonië talen bevorderen die niet officieel zijn boven de officiële talen zoals het Spaans, dat opzettelijk wordt uitgesloten van het onderwijs op openbare scholen". De "uiterst ernstige" en "volstrekt illegale" situatie "schendt de rechten van de leerlingen", voegt ze eraan toe. Ze betreurt dat "Spaans, de officiële taal en de taal van de meerderheid uit het onderwijs wordt verbannen".

Beide verantwoordelijken zijn het erover eens dat de oplossing ligt in het officieel maken van beide talen. "In alle landen met meer dan één officiële taal op hun grondgebied, geldt de taalkundige co-officialiteit die het mogelijk maakt om één taal voor het onderwijs te kiezen. Dat is wat wij voorstellen bij Hablemos Español," stelt Lago.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team