Zoeken

Canada: moslim veroordeeld voor weigeren religieuze echtscheiding

28 februari 2022 - 17:00 - Wereld

©

Het Hooggerechtshof van Quebec heeft een moslimman veroordeeld tot het betalen van duizenden dollars schadevergoeding aan zijn ex-vrouw, omdat hij weigerde in te stemmen met een religieuze echtscheiding.

De vrouw, die in 1980 op 15-jarige leeftijd met de veroordeelde was getrouwd, kwam in 2019 na hun echtscheiding in Quebec in een ingewikkelde situatie terecht. Zij vroeg haar ex-man ook om een religieuze scheiding, maar hij weigerde dit. Erger nog, hij vroeg haar 50.000 dollar in ruil voor zijn instemming met de scheiding, meldt La Presse. Omdat ze zonder deze scheiding niet religieus kan hertrouwen, bracht de vrouw de zaak voor de rechter in Quebec.

Lees ook: Marokko: man veroordeeld voor verlaten echtelijke woning

In een vonnis van 7 februari verklaarde rechter Marie-Anne Paquette dat het Hooggerechtshof "niet bevoegd is om een religieuze echtscheiding uit te spreken". Maar ze vindt de weigering van de man ongerechtvaardigd. Ze heeft tot gevolg dat de vrouw in een onhoudbare situatie wordt geplaatst, met een ongerechtvaardigde last. "Door zijn weigering om zijn ex-echtgenote ook volgens de sharia die in Iran van toepassing is, te scheiden, heeft ze nog steeds een plicht tot algemene en bijzondere gehoorzaamheid aan hem volgens die wet," voegde de rechter er aan toe.

Door de religieuze echtscheiding te weigeren, belemmert de man de rechten en vrijheden van zijn ex-vrouw. Volgens de rechter is het feit dat hij haar vraagt om 50.000 dollar te betalen om in te stemmen met de religieuze scheiding "beledigend, ongerechtvaardigd, onredelijk en kwaadwillig". De magistraat merkte ook op dat de Iraanse rechtbanken Canadese echtscheidingsvonnissen niet erkennen. "Volgens het Iraanse rechtssysteem behoudt de man het prerogatief om beslissingen voor haar te nemen, zoals waar ze mag wonen en of ze het land mag verlaten om naar Iran te gaan voor een bezoek. Ze kan dus geen reis plannen naar Iran, waar verschillende van haar familieleden nog wonen. [...] Ze wordt ook beschuldigd van overspel, waarop in Iran nog steeds de doodstraf door steniging staat," aldus Marie-Anne Paquette.

Lees ook: Marokko: Fatiha-huwelijk in vraag gesteld

"De regels van het burgerlijk recht in Quebec tolereren een dergelijke ongerechtvaardigde controle over een volledig capabele volwassene niet," vervolgde de rechter. Ze veroordeelde de man tot het betalen van 45.000 dollar aan schadevergoeding aan zijn ex-vrouw, 2000 dollar aan strafschadevergoeding, plus 100 dollar per dag totdat hij haar een religieuze scheiding in Iran verleent. "Zijn gedrag schaadt haar persoonlijk, maar ook het algemeen belang bij de bescherming van waarden als het recht op gelijkheid en de vrije keuze om te trouwen en te scheiden", aldus rechter Marie-Anne Paquette.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team