Zoeken

België: wijziging belastingaangifte op eigendommen in Marokko

22 mei 2022 - 19:40 - Marokkanen in het buitenland

©

Vanaf dit jaar zal een tweede verblijf in het buitenland voor de eerste keer op dezelfde manier belast worden als een tweede verblijf in België. Wat zijn de nieuwe regels?

Voortaan wordt voor onroerend goed in het buitenland een kadastraal inkomen (KI) vastgesteld. Dit is bepaald in een wet tot wijziging van de aangiftemethode, die op 25 februari 2021 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd en die in werking zal treden voor de belastingaangifte met betrekking tot belastbare inkomsten in 2021. "Het onroerend goed zal nu op dezelfde wijze worden belast als inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen, d.w.z. op basis van het KI", aldus de Belgische wetgever.

Lees ook: Marokkaanse Belastingdienst publiceert gids over dubbele belasting

De belastingdienst heeft voor de vaststelling van het kadastraal inkomen rekening gehouden met het formulier met gegevens over buitenlands onroerend goed dat vorig jaar door de eigenaars is ingevuld. Elke eigenaar van onroerend goed in het buitenland moet dit voortaan aangeven (rubriek A, zoals voor de Belgische onroerende inkomsten, en vervolgens rubriek B in vak III), teneinde een gelijke behandeling te verkrijgen tussen in het buitenland en in België gelegen onroerend goed.

"Wat de belasting zelf betreft, als het onroerend goed gelegen is in een land waarmee België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten (Europese landen, maar ook Tunesië, Turkije, Marokko en de Verenigde Staten in het bijzonder), dan is het vrijgesteld van belasting", schrijft Le Soir.

Lees ook: Marokkaanse diaspora: aangifte bankrekeningen in Marokko vanaf nu verplicht

Het nieuwe belastingregime is er gekomen nadat het Europese Hof van Justitie België meermaals op de vingers heeft getikt, omdat de vorige regeling discriminerend was. Binnenlands vastgoed werd belast op basis van het KI en voor het buitenlands vastgoed werd er gekeken naar de actuele huurwaarde.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team