Zoeken

Amar Belani haalt opnieuw uit naar Marokko

20 april 2022 - 19:40 - Wereld

©

Amar Belani, speciaal vertegenwoordiger voor de Westelijke Sahara en de Maghreb-landen, beschuldigt Omar Hilale, permanent vertegenwoordiger van Marokko bij de Verenigde Naties in New York, ervan een "door alle Arabische ambassadeurs aanvaarde compromistekst" te blokkeren, die de inval van Israëlische troepen in de Al-Aqsa Moskee, de op twee na heiligste plaats van de Islam, veroordeelt. Hij omschrijft deze actie als een "onverantwoordelijk gedrag van de Marokkaanse diplomatie".

In een verklaring aan APS verklaart de Algerijnse diplomaat dat "het onverantwoordelijke gedrag van de Marokkaanse diplomatie, via het pathetische activisme van haar onvolprezen permanente vertegenwoordiger in New York, eens te meer een schril licht heeft geworpen op het betreurenswaardige opportunisme van de Marokkaanse autoriteiten. Deze laatste zijn van mening dat de Marokkaanse diplomatie zich niet schuldig heeft gemaakt aan een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Maar ze hebben wel degelijk hun eigen verantwoordelijkheid getoond, die hen nu verzekert van een levenslang pensioen voor de Palestijnse zaak. Het gaat hier over het virtuele voorzitterschap van het Al-Quds Comité, waarvan zij op politiek en diplomatiek niveau onverdiend profiteren, ten koste van het Palestijnse volk dat gekweld wordt door bezetting en onderdrukking".

Lees ook: Marokko reageert op inval Israëlische troepen in Al-Aqsa Moskee

Volgens Amar Belani heeft het voorzitterschap van het Al-Quds Comité, "orgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op en de bescherming van de islamitische heilige plaatsen in de stad, waarvan de laatste vergadering plaatsvond in 2014, volledig en opzettelijk afgeschaft". Hieruit blijkt "dat de instrumentalisering van dit orgaan andere doelstellingen had, namelijk het verzekeren van manoeuvreerbaarheid en invloed op het regionale toneel om goede betrekkingen met de zionistische entiteit te onderhouden, en het legitimeren van een eenzijdige religieuze status om in eigen land niet te worden overrompeld door islamistische stromingen", vervolgt hij.

Lees ook: Marokkaanse universiteit sluit deuren om pro-Palestijnse bijeenkomst te verhinderen

"Terwijl het geweld brutaal neerdaalt op onschuldige Palestijnen op de esplanade van de moskeeën, hebben de verdraaiingen [...] van de Marokkaanse diplomatie in New York de internationale gemeenschap het schouwspel geboden [...] van een land waarvan de normalisatie met Israël de Palestijnse kwestie tot een rode lijn heeft gemaakt die niet mag worden overschreden", concludeert de Algerijnse diplomaat.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team