Zoeken

Door Algerije uitgewezen Marokkanen eisen gerechtigheid

30 maart 2024 - 11:00 - Marokko

©

Het bestuur van de Internationale Assemblee ter Ondersteuning van Families van Marokkaanse afkomst die uit Algerije werden verdreven (CiMEA) hield maandag haar eerste bijeenkomst van het jaar. Op de agenda stond de herdenking van de 50e verjaardag van de tragische uitwijzing van Marokkanen uit Algerije op 8 december 1975.

De bestuursleden evalueerden de werkzaamheden, de juridische, organisatorische en financiële toestand van de vereniging en bespraken de uitvoering van de besluiten en aanbevelingen van de laatste algemene vergadering die op 2 maart 2023 plaatsvond in het hoofdkwartier van de Marokkaanse Vereniging voor de Rechten van de Mens in Rabat. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan de herdenking van de 50e verjaardag van de uitwijzing in 2025.

Lees ook: 1976: toen Algerije 40.000 Marokkanen uitzette (video)

De bestuursleden benadrukten dat ze zich volledig zullen inzetten voor een geslaagde organisatie van dit evenement. Ze riepen de andere leden van de vereniging op om zich te blijven mobiliseren om dit initiatief te steunen, dat gericht is op het verdedigen van de belangen van de uit Algerije verdreven Marokkanen bij nationale en internationale instanties en de Algerijnse autoriteiten ertoe te brengen deze uitwijzingen, die in 1975 tegen de Marokkaanse gemeenschap die al decennialang legaal in Algerije woonde, te erkennen.

Alle betrokken partijen, zowel uit de burgermaatschappij als van de overheid, zullen bij het evenement worden betrokken, aldus de bestuursleden van de vereniging. Ze benadrukten ook het belang van een communicatiestrategie om het publiek bewust te maken van en te informeren over de uitwijzing van Marokkanen uit Algerije, met name via sociale media. Ze moedigen studies en wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit over deze tragedie aan en zijn van plan om samen te werken met verenigingen die hun visie delen.

Lees ook: Algerije moet in 1975 verdreven Marokkanen eren

De Internationale Assemblee ter Ondersteuning van Families van Marokkaanse afkomst die uit Algerije werden verdreven in 1975 werd opgericht op 27 februari 2021. De doelstellingen van de vereniging zijn:

 Het terugkrijgen van de onwettig door de Algerijnse staat in beslag genomen eigendommen
 Het verkrijgen van materiële en morele schadevergoeding voor de slachtoffers van deze willekeurige uitwijzing
 Het bevorderen van de hereniging van Marokkaanse families met diegenen die in Algerije wonen door te ijveren voor de heropening van de landgrenzen tussen de twee landen.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team