Zoeken

Algerije verbiedt demonstratie van Marokkaanse boeren

20 maart 2021 - 11:30 - Wereld

©

De Algerijnse politie heeft de solidariteitsmars verhinderd die op donderdag 18 maart was gepland, de dag van het ultimatum dat aan Marokkaanse landbouwers en particuliere eigenaars was gesteld om hun dadelpalmplantages te ontruimen in El Arja, in de provincie Figuig, nabij de grens tussen Marokko en Algerije.

De inwoners van Figuig hebben donderdag 18 maart uitgeroepen tot "dag van rouw en algemene staking", uit solidariteit met de Marokkaanse landbouwers en privé-eigenaren, die door het Algerijnse leger werden gelast de dadelpalmplantages van El Arja te verlaten in de provincie Figuig, nabij de grens tussen Marokko en Algerije. De beslissing wordt gerechtvaardigd door een Marokkaans-Algerijnse overeenkomst over de grenslijn tussen de twee landen die in 1972 werd ondertekend.

Zij organiseerden op donderdag een vreedzame solidariteitsmars. De mobilisatie was groot en de mars vertrok in het centrum van Figuig. Toen de inwoners van Figuig de landbouwgronden van El Arja naderden, verhinderde een grote Algerijnse politiemacht de voortgang van de stoet. De coördinatie van de inwoners moest de deelnemers oproepen om terug te keren naar de stad.

De crisis tussen Rabat en Algiers heeft de Istiqlal-partij (IP) doen reageren. "Het Comité veroordeelt met klem de provocerende acties van de Algerijnse autoriteiten aan de grens met Marokko in de buurt van de provincie Figuig, na de bekendmaking van het besluit om Marokkaanse landbouwers met ingang van 18 maart de toegang te ontzeggen tot de landbouwgronden die zij bewerken," aldus de IP.

De Club van Advocaten van Marokko heeft zich ingezet voor de boeren van El Arja, die op bevel van het Algerijnse leger van hun land zijn verdreven. Volgens de club zijn er communicatiekanalen geopend met de betrokken personen, ten einde alle gegevens en documenten te verzamelen om de beschikbare juridische mogelijkheden te bestuderen, schadevergoedingen te eisen en de kwestie voor te leggen aan de internationale gemeenschap, via het Afrikaans Hof van Justitie en Mensenrechten en het Internationale Hof van Justitie.

In een verklaring legt de club uit dat "de verklaring van de bewoners betreffende de exploitatie van deze gronden gedurende meer dan 30 jaar, hen maakt tot kopers van privé-eigendom", in overeenstemming met de vereisten van de wet. Ter ondersteuning van haar argument herinnert zij eraan dat artikel 827 van het Algerijnse burgerlijk wetboek bepaalt dat "hij die een roerende of onroerende zaak of een roerend of onroerend recht in bezit heeft, zonder daarvan eigenaar of houder te zijn, eigenaar wordt indien zijn bezit gedurende vijftien jaar zonder onderbreking voortduurt.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team