Zoeken

Volledige brief van Pedro Sanchez aan Koning Mohammed VI

24 maart 2022 - 11:00 - Sport

©

In zijn brief aan Koning Mohammed VI, waarin Spanje zijn steun uitspreekt voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara, dat wordt beschouwd als de "meest serieuze, geloofwaardige en realistische" oplossing voor het conflict, vermeldt de Spaanse Premier Pedro Sanchez op geen enkel moment expliciet de situatie in Sebta en Melilla. Hieronder een vrije vertaling van deze brief.

In zijn brief van 14 maart heeft Pedro Sanchez zijn steun betuigd aan het Marokkaanse plan voor autonomie van de Sahara en zijn wens te kennen gegeven een "nieuwe relatie" met Marokko op te bouwen. De situatie in Sebta en Melilla wordt echter nergens in de brief vermeld. Het portaal 20minutos heeft de brief in zijn geheel gepubliceerd.

Lees ook: Mohammed VI deed Spanje in 15 maanden buigen

"Uwe Koninklijke Hoogheid:

Ik heb de eer mij tot Zijne Majesteit te richten om enkele belangrijke ideeën naar voren te brengen voor een nieuwe relatie tussen het Koninkrijk Marokko en Spanje.

Onze twee landen zijn onlosmakelijk verbonden door een gemeenschappelijke geschiedenis, geografie, belangen en vriendschap. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook geldt voor het lot van onze volkeren. De welvaart van Marokko is verbonden met de welvaart van Spanje en omgekeerd. Ons doel moet zijn een nieuwe relatie op te bouwen die gebaseerd is op transparantie en voortdurende communicatie, wederzijds respect en eerbiediging van de door beide partijen ondertekende akkoorden, waarbij wordt afgezien van unilaterale maatregelen om recht te doen aan het belang van alles wat ons verenigt en om toekomstige crisissen tussen onze landen te vermijden.

Ik waardeer het belang van de kwestie van de Westelijke Sahara voor Marokko en de serieuze en geloofwaardige inspanningen die Marokko zich in het kader van de Verenigde Naties getroost om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. In die zin is Spanje van oordeel dat het Marokkaanse autonomievoorstel van 2007, de meest serieuze, geloofwaardige en realistische basis vormt voor de regeling van dit conflict.

In deze nieuwe context garandeer ik u dat Spanje zal handelen met de absolute transparantie die een grote vriend en bondgenoot betaamt. Ik verzeker u dat Spanje altijd zijn beloften en woord zal houden.

Ik verheug mij erop Zijne Majesteit zo spoedig mogelijk te ontmoeten teneinde in een geest van nauwe dialoog, de bevoorrechte betrekkingen tussen onze twee broederlanden te hernieuwen en te verdiepen en opnieuw te bevestigen dat wij vastbesloten zijn samen de gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan, met name de samenwerking bij het beheer van de migratiestromen in het Middellandse-Zeegebied en het Atlantische gebied, waarbij wij steeds handelen in een geest van volledige samenwerking en streven naar de volledige normalisering van het verkeer van personen en goederen in het belang van onze volkeren. Al deze maatregelen zullen worden uitgevoerd om de stabiliteit en de territoriale integriteit van onze twee landen te waarborgen.

Ik hoop ook dat onze ministers gezamenlijk een datum zullen vaststellen voor het bezoek van de minister van Europese Zaken, Europese Unie en Samenwerking aan Rabat, zodat wij gezamenlijk een begin kunnen maken met de opbouw van nieuwe betrekkingen tussen onze landen.

Sta mij toe, Uwe Majesteit, om mijn hartelijke gevoelens uit te drukken."

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team