Zoeken

VN vraagt aan Marokko om Oeigoer niet uit te leveren

21 december 2021 - 15:00 - Marokko

©

VN-deskundigen maken zich grote zorgen over de mogelijke uitlevering van een Oeigoerse asielzoeker door Marokko aan China. Ze houden een pleidooi om dit niet te doen en waarschuwen voor de gevolgen van een uitlevering.

"We zijn ernstig bezorgd over de uitspraak van het Marokkaanse Hof van Cassatie op woensdag 15 december, om de uitlevering toe te staan van de heer Aishan aan China, ondanks het ernstige risico voor de schendingen van zijn mensenrechten, zowel wegens zijn lidmaatschap van een etnische en religieuze minderheid, als wegens zijn vermeende banden met een terroristische organisatie," aldus de deskundigen in een verklaring.

Lees ook: Marokkaanse rechter staat uitlevering Oeigoerse activist toe

Yidiresi Aishan, ook bekend onder de naam Idris Hasan, werd in juli jongstleden op de Mohammed V luchthaven van Casablanca gearresteerd en vervolgens in de gevangenis van Tiflet opgesloten naar aanleiding van een Red Notice van Interpol. Hij wordt ervan verdacht "lid te zijn van een organisatie die voorkomt op de lijsten van terroristische organisaties". Op grond van artikel 120 van het Chinese wetboek van strafrecht, beschuldigen de Chinese autoriteiten de Oeigoerse activist van lidmaatschap van de terroristische groepering "East Turkestan Islamic Movement" en van de ontplooiing van of deelname aan terroristische activiteiten.

Lees ook: In Marokko gearresteerde Oeigoer wordt uitgeleverd aan China

Volgens de VN-deskundigen loopt Idris een groot risico te worden gemarteld bij zijn terugkeer naar China. Wanneer er "gegronde redenen" zijn voor de waarschijnlijkheid van foltering in het land van bestemming, heeft geen enkele staat het recht een persoon uit te wijzen, terug te zenden of van zijn grondgebied te verwijderen. Volgens hen is er een consistent patroon van grove of massale schendingen van de mensenrechten. "Dit uitleveringsproces wordt uitgevoerd zonder enige vorm van individueel onderzoek en risicobeoordeling, hetgeen een flagrante schending is van het absolute verbod op uitlevering krachtens de internationale mensenrechten- en vluchtelingenwetgeving," voegen ze eraan toe.

Lees ook: China: "halal-organen" van moslimgevangenen aan rijke Arabische klanten verkocht

De onafhankelijke deskundigen zijn van mening dat Yidiresi Aishan als asielzoeker in Marokko moet worden beschermd tegen uitlevering of gedwongen terugkeer naar China, totdat over zijn vluchtelingenstatus is beslist. Ze zijn zeer bezorgd over de situatie van de Oeigoerse man en zullen met de autoriteiten in gesprek blijven om ervoor te zorgen dat het absolute verbod op uitlevering volledig wordt nageleefd.

Bladna.nl