Zoeken

Spanje weigert gezinshereniging aan Marokkaanse weduwe

23 februari 2023 - 08:00 - Wereld

©

De Spaanse justitie heeft een visum geweigerd aan een Marokkaanse weduwe, die zich in het kader van een gezinshereniging bij haar zoon in Jaén wilde voegen. In oktober 2021 verleende het stadsbestuur nog wel een tijdelijke verblijfsvergunning aan de weduwe.

Het Spaanse consulaat-generaal in Casablanca weigerde in december 2021 een visum te verstrekken aan de weduwe voor gezinshereniging. Het hoogste gerechtshof van Madrid (TSJM) heeft nu ook het door de familie van de weduwe ingestelde beroep tegen de beslissing van het consulaat verworpen. De weduwe is geboren in 1955 en heeft vijf kinderen, waarvan drie in Spanje wonen, één in Italië en één in Marokko. Ze vroeg een gezinshereniging aan om bij één van haar zonen in Jaén te verblijven en was in de overtuiging dat dit een recht was, aangezien ze kunnen aantonen dat hij in staat is om in Spanje in al haar behoeften te voorzien. Maar het consulaat verklaarde zich onbevoegd om een dergelijke gezinshereniging toe te staan, meldt Diario Jaen.

Lees ook: Marokkanen betalen tot 3500 euro voor Spaanse verblijfsvergunning

Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan gezinshereniging als bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag, niet dienen als rechtsgrondslag voor een claim en evenmin worden beschouwd als een verplichting om gezinshereniging in een bepaald land toe te staan.

De rechtbank van Madrid stelt echter dat de verplichting van een staat om gezinsleden van een op zijn grondgebied gevestigde migrant toe te laten, afhankelijk is van de bijzondere situatie van de betrokkenen en van het algemeen belang. "Overeenkomstig bepaalde regels van internationaal recht en onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit internationale verdragen, hebben staten het recht de binnenkomst van vreemdelingen op hun grondgebied te controleren. Daarbij beschikken zij over een ruime discretionaire bevoegdheid", aldus het besluit.

Lees ook: Spanje gaf vorig jaar ruim 220.000 visa aan Marokkanen

De Spaanse vreemdelingenwetgeving staat de hereniging toe van bloedverwanten van de aanvrager in opgaande lijn, indien ze ten laste van de aanvrager komen en ouder zijn dan 75 jaar. De familie heeft 30 dagen om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank van Madrid.

Bladna.nl