Zoeken

Spanje: Marokkaan maakt "onvergeeflijke fout" en krijgt nationaliteit niet

9 juli 2019 - 20:40 - Marokkanen in het buitenland

©

Alvorens de nationaliteit van een land aan te vragen is het noodzakelijk om wat meer te weten over het sociaal en politiek systeem in het land. Een Marokkaan heeft dat op de harde manier geleerd.

De man woont al jaren in Sevilla, in het zuiden van Spanje. Zijn nationaliteitsaanvraag werd hem echter geweigerd omdat hij op het inburgeringsexamen had geantwoord dat de actuele koning van Spanje Fernando VI heet. Dat was het geval... 330 jaar geleden. Fernando VI heerste van 1746 tot 1759 over Spanje.

Zijn aanvraag werd dus door de autoriteiten in Sevilla verworpen. De man stapte vervolgens naar de rechtbank, maar kreeg hetzelfde antwoord. Zijn slechte kennis van een deel van de Spaanse geschiedenis toont volgens de rechtbank een gebrek aan integratie aan. De man kende ook het Spaans politiek systeem niet, noch de territoriale organisatie of de belangrijkste feestdagen.
 
Verder wist de aanvrager niets over de Spaanse grondwet, dat Andalusië een autonome regio van Spanje is en verklaarde hij dat alle wetten door de koning moesten worden goedgekeurd. Hij spreekt en leest Spaans maar kan het niet schrijven. Zoveel redenen die tot de weigering van zijn nationaliteitsaanvraag leidden.

Voor de Spaanse justitie betekent integratie niet dat men enkel de taal voldoende moet beheersen maar ook een kennis moet hebben van de tradities en leefgewoontes van Spanjaarden.

Bladna.nl