Zoeken

Sebta en Melilla: 50% minder geboorten sinds sluiting grenzen met Marokko

4 april 2022 - 16:20 - Wereld

©

Een groot aantal Marokkaanse vrouwen koos er in het verleden voor de grens over te steken om in ziekenhuizen in Sebta of Melilla te bevallen. Sinds de sluiting van de grenzen is dit echter niet meer mogelijk. Hierdoor is het aantal geboorten in de autonome steden met 50 % gedaald.

Het aantal geboorten in de autonome steden is volgens Ingesa met ongeveer 50 % gedaald in vergelijking met de periode vóór de pandemie. Ter bevestiging van deze cijfers heeft de afgevaardigde van Vox voor Sebta, Teresa Lopez, de regering om een gedetailleerd verslag gevraagd over het aantal geboorten dat sinds 2012 in de autonome steden is geregistreerd, samen met de nationaliteit van de vrouwen die bevallen zijn.

Lees ook: Marokko: meer geboorten en minder sterfgevallen in 2021

In haar antwoord deelde de regering mee dat van 2012 tot het uitbreken van de pandemie iets meer dan 30% van de geregistreerde geboorten in Sebta kinderen van buitenlandse moeders betroffen, terwijl dit cijfer in Melilla meer dan 50% bedroeg. Meer bepaald werden tussen 2012 en 2019 in Sebta 11.517 geboorten geregistreerd, waarvan 3792 door buitenlandse vrouwen, wat neerkomt op 33,92%. In Melilla werden in dezelfde periode 21.358 geboorten geregistreerd, waarvan 12.162 geboorten bij niet-Spaanse moeders, ofwel 56% van het totaal.

De extreemrechtse groepering merkt op dat deze cijfers geen enkele aanwijzing geven over de geboorten in de twee autonome steden na de pandemie en na de sluiting van de grenzen met Marokko in maart 2020. Als reactie geeft de regering aan dat het aantal geregistreerde geboorten in Sebta tussen 2020 en 2021 nauwelijks is gestegen met 1527. Slechts 99 daarvan (89 in 2020 en 10 in 2021), ofwel 6,4%, betreffen buitenlandse moeders. Het aantal geboorten in Melilla bedroeg 2082, waarvan 419 van buitenlandse vrouwen (379 in 2020 en 40 in 2021), wat neerkomt op 20% van het totaal.

Lees ook: In 2021 emigreerden minder Marokkanen naar Spanje

"De regering verschaft ons in haar antwoorden voldoende informatie om te bevestigen wat wij al jaren aankaarten, namelijk dat Marokko zich heeft voorgenomen ons gezondheidsstelsel te verzadigen ten nadele van de bevolking van Sebta en Melilla", aldus Lopez.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team