Zoeken

Nieuwe regelingen voor verblijfsvergunning Marokko

31 oktober 2020 - 17:20 - Marokko

©

De Marokkaanse regering heeft nieuwe regelingen aangekondigd voor het verkrijgen van verblijfsvergunningen voor buitenlanders die in Marokko verblijven. Het gaat om drie besluiten die zijn gepubliceerd in het Staatsblad.

Na de lancering van de nieuwe elektronische nationale identiteitskaart kondigde de minister van Binnenlandse Zaken op 20 oktober aan dat er drie nieuwe regelingen ingevoerd gaan worden. Deze regelingen veranderen de procedure voor het verkrijgen van de verschillende documenten met betrekking tot de binnenkomst van buitenlanders in Marokko en irreguliere migratie. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Abdelouafi Laftit, is het de bedoeling dat ook de verblijfskaarten voldoen aan het nieuwe model van de elektronische nationale identiteitskaart (CNIE), meldt L’Économiste.

Ten eerste is er een nieuwe regeling voor het toekennen van verplaatsingsdocumenten aan minderjarige vreemdelingen. Volgens artikel 6 van wet 02-03, die gaat over de binnenkomst van buitenlanders in Marokko, moeten minderjarigen onder de 18 jaar "onder voorbehoud van internationale verdragen, waarvan een van de ouders de houder is van een verblijfsvergunning, evenals minderjarigen die het Marokkaanse grondgebied zijn binnengekomen om daar te studeren onder dekking van een verblijfsvisum voor een periode van meer dan 3 maanden, en tevens een verplaatsingsdocument". Het circulatiedocument wordt afgegeven door de directeur-generaal van de nationale veiligheid of de koninklijke gendarmerie van het district van de woonplaats van de aanvrager.

Volgens het uitvoeringsbesluit van de huidige wet kan een buitenlander nu alleen een beroep uitoefenen na het verkrijgen van de registratiekaart. De verblijfsvergunning is maximaal 1 tot 10 jaar geldig. Op de voorzijde van de kaart moet de naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, de geldigheidsduur van de kaart en het toegangsnummer van de elektronische chip vermeld staan. Op de achterzijde van de kaart staan het nummer van de kaart, de reden van het verblijf en de woonplaats.

Bovendien moeten buitenlanders die een verblijfsvergunning willen hebben, volgens dezelfde wet bewijzen dat ze tenminste al 4 jaar in Marokko wonen. Vanaf nu staat alle informatie op de kaart vermeldt in Arabische en Latijnse letters. Op verblijfsvergunningen van vrouwen zal voortaan ook de naam van hun echtgenoot vermeldt staan of "weduwe" in het geval de echtgenoot is overleden.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team