Zoeken

Oorlog Hamas-Israël: Koning Mohammed VI als bemiddelaar?

20 november 2023 - 18:00 - Marokko

©

Marokko zou een bemiddelende rol kunnen spelen in het conflict tussen Israël en Hamas. Deze mogelijkheid wordt overwogen door leden van het Israëlische Forum van Families van Gijzelaars en Vermisten, die een beroep hebben gedaan op Koning Mohammed VI.

In een brief gedateerd van 3 november, uiten de leden van het Forum hun bezorgdheid over de veiligheid van hun familieleden die sinds zaterdag 7 oktober gegijzeld worden door Hamas. Ze wenden zich tot Koning Mohammed VI vanwege zijn inzet voor vredesbevordering en zijn status als Leider van de Gelovigen en voorzitter van het Al Qods Comité van de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC).

Lees ook: Laila Rouass: "Er is een probleem wanneer we Palestina verdedigen"

Het Forum benadrukt tevens de invloedrijke positie van Marokko in de regio en wijst op het beleid van openheid van het land jegens Marokkaanse Joden en Israëli’s. Dit beleid is gericht op het behoud van familie-eenheid en -solidariteit, waarden die zowel in de islam als in het jodendom van groot belang zijn en die in Marokko hoog in het vaandel staan.

Lees ook: Door Marokko herbouwd ziekenhuis in Gaza sluit deuren

De Israëlische families van de gijzelaars en vermisten hopen dat de wijsheid en leiderschap van Koning Mohammed VI kunnen bijdragen aan het verminderen van de spanningen in het conflict. Hun wens is dat beide partijen overeenkomen om wederzijds alle gijzelaars en gevangenen vrij te laten, een gebaar dat verlichting zou brengen voor de betrokken families en een stap zou betekenen richting vrede en verzoening in de regio. Momenteel worden 242 personen, waaronder burgers van andere nationaliteiten, vastgehouden door Hamas.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team