Zoeken

66% Marokkaanse kinderen van 10 jaar kan niet lezen

3 november 2020 - 14:00 - Marokko

©

Uit een recent rapport van de Wereldbank blijkt dat Marokkaanse scholen in een ernstige crisis verkeren. Zo’n 66% van de 10-jarige kinderen in Marokko kan eenvoudige teksten niet lezen en begrijpen. In het rapport worden de prestaties van Marokko ook vergeleken met het regionale gemiddelde in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dit legt duidelijk de tekortkomingen in de ontwikkeling van Marokkaanse scholen bloot.

In het rapport getiteld "Marokko: voor een efficiënt onderwijssysteem aan het einde van de Covid-19", vermeldt de Wereldbank dat in 2018 het aantal jaren scholing van Marokkaanse studenten, gecorrigeerd op basis van de prestaties, werd geschat op 6,2 jaar. Wat betreft de werkelijke opleidingsduur in Marokko, was deze gemiddeld 4,4 jaar korter dan het werkelijk aantal jaren.

Volgens de internationale organisatie weerspiegelen "deze cijfers de leercrisis die het land doormaakt, net als verschillende andere landen in de wereld, en de urgentie om de hiaten in het onderwijssysteem te verkleinen om elke student beter uit te rusten. De fundamentele vaardigheden die nodig zijn om te integreren in de volwassenheid in de Marokkaanse samenleving en economie, moeten worden verhoogd".

In het verslag wordt ook verwezen naar de hervormingen die de regering heeft doorgevoerd in het kader van haar strategische visie op onderwijs 2015-2030. De Wereldbank heeft het steunprogramma voor de onderwijssector in Marokko gesteund met een lening van 500 miljoen dollar. Deze subsidie moet vooral zorgen voor betere onderwijsprestaties en een beter bestuur van de sector. In het rapport wordt echter ook opgemerkt dat de huidige gezondheidscrisis de vooruitgang van Marokko op het gebied van onderwijs heeft verzwakt. Hierover staat vermeldt: "de inperkingsmaatregelen, die leidden tot de sluiting van scholen, resulteerden in het verlies van minstens drie maanden leerervaring bij ongeveer 900.000 kleuters, 8 miljoen studenten in het primair en secundair onderwijs, en een miljoen studenten in het hoger onderwijs."

Ondanks de snelle stappen die het ministerie van Onderwijs heeft genomen om leerverliezen tijdens de crisis tot een minimum te beperken, wordt in het rapport opgemerkt dat "deze drie maanden van sluiting van scholen en de klappen voor de economie, het feitelijke aantal lesjaren zou kunnen doen afnemen van 6,2 naar 5,9 jaar en het gemiddelde jaarlijkse leerproces per leerling met 2% kan doen dalen". Al deze ontwikkelingen zorgen voor een toenemende ongelijkheid in het Marokkaanse onderwijs. Om te voorkomen dat het onderwijssysteem van Marokko instort, beveelt de Wereldbank aan om, ondanks de "budgettaire beperkingen", niet te bezuinigen op de onderwijsuitgaven om de overdracht van armoede van de ene generatie op de volgende te beperken. Ook wordt het koninkrijk geadviseerd om zich te blijven concentreren op de doelstellingen van de visie 2015-2030 en dat er lessen moeten worden getrokken uit de coronacrisis om hervormingen te versnellen.

Daarnaast worden er in het rapport verschillende suggesties gedaan voor andere strategieën, waaronder onder meer face-to-face leren, indien mogelijk met aanvullende coronamaatregelen, om scholen zoveel mogelijk open te houden. Ook zou er meer moeten worden geïnvesteerd in bewustmakingscampagnes om schooluitval te voorkomen, capaciteitsopbouw van leerkrachten en de ontwikkeling van sterkere publiek-private partnerschappen (PPP) om de toegang tot kwaliteitsonderwijs voor iedereen te verbeteren.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team