Zoeken

Nederland: gemeente verzet zich al jaren tegen komst moskee

1 februari 2022 - 10:20 - Wereld

©

De Nederlandse gemeente Westland verzet zich al bijna zeven jaar tegen de aankoop van een pand voor een moskee. De bestuursleden van de islamitische vereniging in Wateringen vinden dat de weigering steeds meer naar racisme neigt.

Het bestuur van het Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen (ICCW) is al sinds 2015 met de gemeente in gesprek over de aankoop van het voormalig verenigingsgebouw de Eendenburcht in Wateringen. Toen het concept-koopcontract in juli 2021 ondertekend zou worden, kreeg het ICCW te horen dat de verkoop niet zou doorgaan vanwege een nota die was aangenomen in het college. Het pand moest plotsklaps met een openbare verkoop verkocht worden, aldus het college. "Maar die nota bestaat helemaal niet", zegt Hicham el Ikaoui, de voorzitter van het Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen, in het AD. "Die nota zou op een bepaald moment zijn aangenomen, terwijl wij een maand later de concept-koopovereenkomst kregen. Daarbij werd met geen woord gerept over een nota voor de openbare verkoop van gemeentelijke gebouwen. Een pertinente leugen dus".

Lees ook: Nederland: gemeenten onderzochten moskeeën jarenlang in geheim

De eerste gesprekken voor de koop van het pand dateren uit 2015. Er is toen overeengekomen dat de moskeevereniging het pand voor twee jaar mocht huren en daarna zou mogen kopen. "Wij wilden dan wel een koopoptie, zodat we niet na twee jaar op straat zouden komen te staan. ICCW mocht niet communiceren over de koop van de Eendenburcht omdat het nogal gevoelig zou liggen in de gemeenteraad", zegt El Ikaoui. In juli 2017 leek het er even op dat de verkoop zou gebeuren, maar het ICCW kreeg toen een e-mail met het bericht dat de verkoop niet kon doorgaan, omdat de onderwijswethouder de locatie wilde toekennen aan scholen die een tekort hadden aan ruimte. Door de verkiezingen ging alles weer op de lange baan, maar na de verkiezingen ging het moskeebestuur weer in gesprek met de gemeente.

Het Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen heeft een onberispelijke reputatie en huurt al jaren probleemloos het huidige pand aan de Julianastraat van de gemeente Westland. De burgemeester bezocht eind 2019 het huidige lokaal en schrok van de staat van het pand. "Het is een oud pand met asbest, ramen die niet open kunnen. Ook ging het over de brandveiligheid en de burgemeester zag met eigen ogen dat het daar echt niet meer kan. Weer hebben we heel de voorgeschiedenis van het verkoopproces verteld. Dat was eind 2019. In februari zouden we weer gaan praten. Maar dat werd juni", aldus El Ikaoui. In juni 2020 gingen de gesprekken opnieuw van start, maar die verliepen zeer moeilijk. In november 2020 zou er uiteindelijk toch nog een concept-koopovereenkomst op tafel komen. Maar ook die deadline werd niet gerespecteerd en verschoven naar februari 2021. "Intussen hadden wij al kosten gemaakt voor een architect. Op 29 januari kregen we een e-mail om de overdracht in februari bij de notaris te laten plaatsvinden. De concept-koopovereenkomst kregen we op 5 februari in handen."

Omdat er in die concept-koopovereenkomst bepalingen stonden die niet eerder werden besproken, vroeg het ICCW een nieuw gesprek aan met de gemeente, dat pas op 22 maart vorig jaar plaatsvond. "Hier spraken wij ons ongenoegen uit over het proces. Het leek wel alsof alles uit de kast getrokken werd om ons te laten afhaken. Het asbest- en bodemonderzoek, dat normaal gesproken de verkopend partij doet, werd ineens bij óns neergelegd. Dat moesten wij maar betalen, zogenaamd om de snelheid erin te houden." Op 12 juli kregen ze te horen dat het college het pand niet meer aan de vereniging wilde verkopen, omdat er een nota was aangenomen waarin stond dat gemeentelijk vastgoed openbaar verkocht moet worden. Maar de bevoegde wethouder wist niet te vertellen wanneer die nota was aangenomen, zegt El Ikaoui. "Hij stamelde iets over een half jaar geleden. Hoe kan het dat als die nota een half jaar geleden is aangenomen, wij een paar maanden later nog volop in gesprek zijn en een conceptovereenkomst opgestuurd kregen? Het college heeft ons keihard laten vallen en doet nu net alsof wij er niet met elkaar uit zijn gekomen. Je reinste onzin! Het was een duidelijk signaal naar de Westlandse islamitische gemeenschap dat we tweederangs burgers zijn. Voor ons gelden er blijkbaar andere regels dan voor de rest van Westland."

Lees ook: Inwoners Maassluis vragen al 7 jaar islamitische begraafplaats

Het moskeebestuur vermoedt dan ook dat er iets anders speelt. "Wij hebben signalen gekregen dat het college lijnrecht tegenover elkaar is komen te staan als het gaat om de verkoop van de Eendenburcht aan onze vereniging. Het college was het niet eens en een breuk zat er aan te komen als wij het pand zouden kopen. Ze hebben ons gewoon keihard laten vallen om het college overeind te houden." Toch hoopt Ikaoui dat het nog goed komt. "Het kan écht niet wat er hier gebeurd is. Wij roepen de gemeenteraad op om ons bij te staan en recht te doen. Wij vragen geen geld als vereniging, maar een rechtvaardige en fatsoenlijke behandeling. Onze leden zijn er kapot van en het vertrouwen in de gemeente is tot het nulpunt gedaald. Wat is de reden dat ons dit ongekende onrecht is aangedaan? De onderste steen moet boven. Wij roepen het college op openheid van zaken te geven en weer met ons in gesprek te gaan en het verkoopproces tot een goed einde te brengen."

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team