Zoeken

Studie: mbo’ers met migratieachtergrond gediscrimineerd

18 juni 2021 - 17:40 - Wereld

©

Het is nu ook wetenschappelijk aangetoond dat mbo-studenten met een migratieachtergrond worden gediscrimineerd bij het vinden van een stageplaats. Dit melden het Verwey-Jonker Instituut en de gemeente Utrecht.

Uit eerder onderzoek was al bekend dat docenten en stagebegeleiders moeite hebben met het erkennen van discriminatie op de stagemarkt. Zij verklaren afwijzingen van studenten met een migratieachtergrond door het ontbreken van vaardigheden die bijvoorbeeld nuttig zijn bij het schrijven van sollicitatiebrieven of door het feit dat zij vaker kiezen voor studies met een schaarste op de arbeidsmarkt. Dit nieuwe onderzoek laat zien dat mbo-studenten duidelijk te maken hebben met discriminatie bij het zoeken naar een stage en ook tijdens de stage.

Lees ook: Discriminatie op Nederlandse woningmarkt zeer alarmerend

Het Verwey Jonker Instituut onderzocht in opdracht van de gemeente Utrecht en mbo-instellingen in die stad, wie al dan niet werd uitgenodigd voor een stage. Om discriminatie in beeld te brengen, zijn 577 sollicitaties verstuurd naar 288 vacatures. Daarnaast is een vragenlijst ingevuld door ruim 600 Utrechtse mbo-studenten over hun persoonlijke ervaringen met stagediscriminatie en zijn 16 interviews afgenomen. Het onderzoek ging door in de sectoren ICT, zorg en welzijn, bouw en techniek en zakelijke dienstverlening en er werd gekeken naar discriminatie op basis van gender, migratieachtergrond en religie.

De resultaten van het onderzoek verschillen per sector, maar studenten met een naam die kan verwijzen naar een migratieachtergrond, hebben over het algemeen minder kans op een stageplaats. In de sectoren zorg en welzijn kon men geen discriminatie vaststellen op basis van migratieachtergrond en bij ICT-bedrijven worden Mbo’ers met een islamitische achtergrond het vaakst geweigerd. Vrouwelijke studenten hebben een grotere kans op een positieve reactie van een stagebedrijf dan mannelijke studenten met dezelfde kenmerken. Met name in de bouw en techniek is dit het geval. "Daaraan liggen waarschijnlijk beleidsbeslissingen ten grondslag om vrouwen en meisjes te stimuleren in verband met ondervertegenwoordiging van die groepen in die sectoren", zegt Mehmet Day, één van de onderzoekers, in De Volkskrant.

Lees ook: Abdessamad Bouabid onderzoekt stigmatisering Marokkanen in Nederland

De onderzoekers keken ook naar hoe studenten zelf discriminatie ervaren. Ongeveer een kwart van de Utrechtse mbo-studenten geeft aan discriminatie te hebben ervaren bij het zoeken van een stage. Tijdens de stage ervaart één op de acht studenten discriminatie. Het gaat vooral om discriminatie op basis van opleidingsniveau, het land waar hun ouders of grootouders geboren zijn, geloof, kleding, uiterlijk en huidskleur. Zo beschrijft het rapport bijvoorbeeld de situatie van een 19-jarige niveau 4-studente die van haar stagebegeleider hoorde dat Marokkaanse mensen "vaak minder scoren". "Dus omdat ik Marokkaans ben, heb ik een lager IQ en ben ik dommer volgens hem."

Volgens Day moeten politici, onderwijsinstellingen en aanbieders van stages dringend beseffen dat er actie moet worden ondernomen. "Het moet nu klaar zijn met het in twijfel trekken van discriminatie. Veel instellingen zetten nog steeds in op vaardigheden van studenten: communicatie, een brief leren schrijven. Natuurlijk moeten ze dat ook leren, maar het probleem blijkt onomstotelijk aan de andere kant te liggen. Deze confrontatie met de realiteit valt studenten rauw op hun dak, terwijl ze nog helemaal aan het begin van hun carrière staan."

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team