Zoeken

Marokko neemt wet aan tegen vervuiling door schepen

30 juli 2021 - 19:00 - Marokko

©

Marokko heeft zopas een verordening gepubliceerd die de wet 69-18 inzake verontreiniging door schepen afkondigt. Deze wet beoogt de opname van verschillende regels en normen in de Marokkaanse wetgeving, die nodig zijn om zich te kunnen houden aan de mechanismen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), waaraan Marokko zich heeft verbonden.

Wet nr. 1-21-25 van 10 rajeb 1442 (22 februari 2021), zal het mogelijk maken om het koninkrijk uit te rusten met een juridisch arsenaal om gevallen van schending van deze mechanismen of illegale lozingen te beteugelen, schrijft Challenge.

Lees ook: Marokko raadt bezoek aan 29 vervuilde stranden af

De betrokken illegale stoffen worden opgesomd in het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen "Marpol 73-78", dat Marokko in 1994 heeft geratificeerd. In het verdrag worden ook de regels inzake illegale lozingen aangegeven, waarbij de ondertekenende landen worden aangespoord de nodige maatregelen te treffen om iedere overtreder van deze regels te bestraffen.

De wet (art. 44 tot 58) heeft tot doel de territoriale wateren en de ecosystemen van het koninkrijk te beschermen tegen vervuiling door schepen, alsook het behoud van de visstand. Overtreders krijgen geldboetes die kunnen oplopen tot 15 miljoen dirham.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team