Zoeken

Marokko: al of niet verlengen noodtoestand?

26 januari 2022 - 19:40 - Marokko

©

De Marokkaanse regeringsraad zal, onder het voorzitterschap van premier Aziz Akhannouch, donderdag bijeenkomen. Op de agenda staat de behandeling van vijf ontwerp-decreten, waaronder een over de verlenging van de noodtoestand in het hele land.

Volgens een perscommuniqué van het kabinet van de premier zal de raad zich buigen over een ontwerp-besluit tot wijziging van het decreet betreffende de uitvoering van de wet op de mededinging. Daarna volgt de bespreking van een ontwerpdecreet tot wijziging van het uitvoeringsdecreet van de wet op de vrijheid van mededinging. Het derde ontwerp gaat over de reorganisatie van de "Hassan II-manuscriptenprijs" en het laatste ontwerp heeft betrekking op de wijziging van het decreet betreffende de vergoeding van de leden van de mededingingsraad, aldus het perscommuniqué.

Lees ook: Marokko: verlenging noodtoestand tot 31 januari 2022

Daarna zal de regering zich beraden over de kaderovereenkomst inzake samenwerking op logistiek gebied tussen de regeringen van Marokko en Tsjaad, die op 10 december 2021 in Rabat is ondertekend, alsook over het wetsontwerp tot goedkeuring van deze kaderovereenkomst.

Lees ook: Versoepeling coronamaatregelen verwacht in Marokko

De raad neemt uiteindelijk ook, overeenkomstig artikel 92 van de Grondwet, een besluit over aanvragen om benoeming in leidinggevende functies.

Bladna.nl