Zoeken

Marokko: hoeveel verdienen burgemeesters en gouverneurs?

21 september 2021 - 12:00 - Marokko

©

In Marokko worden de financiële toelagen voor burgemeesters en gouverneurs toegekend overeenkomstig de organieke wetten en decreten. Maar hoeveel verdienen ze juist?

Gouverneurs en burgemeesters krijgen niet dezelfde financiële toelagen. Volgens de organieke wet nr. 113.14 betreffende de gemeenten en het decreet nr. 2.16.493, ontvangen burgemeesters een maandelijkse representatietoelage van 2800 dirham voor gemeenten met minder dan 15.000 inwoners, en 30.000 dirham voor gemeenten met een districtenstelsel. De voorzitters van de districtsraden ontvangen 6000 dirham per maand. De vergoedingen van de vice-voorzitters van de gemeenteraden variëren van 1400 tot 10.000 dirham.

Lees ook: Vertrekpremie ministers regering El Othmani bekend

Overeenkomstig het decreet nr. 2.16.495 ontvangen gouverneurs een representatievergoeding van 40.000 dirham, terwijl hun plaatsvervanger 15.000 dirham krijgt. De secretaris-generaal van de Raad en de voorzitter van een permanent comité, ontvangen dezelfde vergoeding, met name 2000 dirham. Volgens hetzelfde decreet wordt er ook een maandelijkse huisvestingstoelage van 15.000 dirham toegekend aan de gouverneur.

De representatietoelage van een voorzitter van een provincieraad of een prefectuur varieert van 12.000 dirham voor provincies met minder dan 300.000 inwoners, tot 20.000 dirham voor provincies met meer dan 1 miljoen inwoners. De vice-voorzitters krijgen in totaal 7000 dirham en de secretaris-generaal en de voorzitters van de vaste commissies 3400 dirham.

Lees ook: Enorm verschil in salarissen van Marokkaanse ambtenaren

Aan de voorzitters van de provincieraden en prefecturen wordt daarnaast ook een dagelijkse reiskostenvergoeding toegekend, die overeenkomt met die van de directeuren van de centrale administratie. De vice-presidenten ontvangen een vergoeding die gelijk is aan die van ambtenaren in schaal 11.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team