Zoeken

Marokko: naar een betere verdeling van bezittingen bij scheiding

23 juli 2021 - 15:40 - Marokko

©

Een vereniging stelt voor om een aantal artikels van het familierecht te wijzigen om het onrecht te corrigeren dat Marokkaanse vrouwen wordt aangedaan in geval van echtelijke conflicten. Zij worden vaak buiten beschouwing gelaten of komen niet in aanmerking voor de billijke verdeling van de goederen die tijdens het huwelijk zijn verworven.

Om vrouwen in het geval van een conflict beter te kunnen helpen om hun aandeel te verkrijgen van de tijdens het huwelijk verworven goederen, heeft een vereniging een verzoekschrift ingediend met als kerngedachte: "Laten we eerlijk delen wat we gemeenschappelijk hebben verworven". De vereniging wenst een wijziging van artikels 49, 51 en 322 van wet 7-03 inzake het familierecht. Asmaa Moudden, vertegenwoordiger van de commissie die met het verzoek is belast, legt uit dat het project tot herziening van bovengenoemde artikels geen deel uitmaakt van de hervorming van de Moudawana. "Een algehele hervorming van het familierecht is politiek omslachtig en moeilijk te beheren, zodat wij momenteel slechts voor een gedeeltelijke hervorming kunnen kiezen", zegt ze aan La vie eco.

Lees ook: Marokko: toename echtscheidingen, daling huwelijken minderjarigen

Het idee om dit verzoek in te dienen is voortgekomen uit de bevindingen van een door de vereniging uitgevoerd veldonderzoek, waaruit blijkt dat de bijdrage van vrouwen en het huishoudelijk werk in het geheel, niet worden erkend wanneer er sprake is van een conflict of een scheiding. Artikel 49 van de Moudawana wordt dus "ruimschoots genegeerd". Zo is sinds de goedkeuring van het familierecht in 2004 slechts in 0,5% van de gevallen een overeenkomst gesloten over het beheer en de verdeling van de goederen van het paar, aldus het ministerie van Justitie in zijn statistieken.

Aangezien een wijziging van dit artikel alleen, niet voldoende zal zijn om het doel te bereiken, omvat het project ook een hervorming van artikels 51 en 322 van het familierecht. Na de indiening van het verzoekschrift zal er een petitie worden gelanceerd om 25.000 handtekeningen te verzamelen voor deze zaak. Daarnaast zijn er twee Facebookpagina’s aangemaakt om "de noodzaak van deze hervorming op een toegankelijke manier uit te leggen", voegt Asmaa Moudden eraan toe. Na de verkiezingen, die voor september aanstaande zijn gepland, volgt er ook nog een bewustmakingscampagne.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team