Zoeken

Marokko: terugkeer avondklok

20 juli 2021 - 16:40 - Marokko

©

Marokkanen moeten nog meer geduld aan de dag leggen voor een reeks nieuwe maatregelen die de regering gaat nemen om de verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus in te dammen. Zo geldt er vanaf 23 juli van 23.00 tot 4.30 uur een reisverbod, behalve in geval van uiterste nood.

De nieuwe maatregelen hebben betrekking op het verbod op nachtelijke verplaatsingen in het gehele Koninkrijk van 23.00 tot 4.30 uur, met uitzondering van personen die werkzaam zijn in vitale en essentiële sectoren en de verplaatsingen voor dringende medische gevallen. De maatregelen zijn genomen op aanbeveling van het Technisch en Wetenschappelijk Comité, met het oog op de verontrustende toename van het aantal besmettingen en sterfgevallen die de afgelopen dagen is geconstateerd, aldus een verklaring van de regering op maandag.

Lees ook: "Delta-variant is in opmars in Marokko”

De maatregelen hebben de bescherming van de volksgezondheid als doel. Voor reizen tussen prefecturen en provincies, moet een vaccinatiepaspoort worden voorgelegd of een door de bevoegde territoriale autoriteiten afgegeven administratieve reisvergunning. Trouwfeesten en andere vieringen zijn verboden en begrafenissen mogen niet door meer dan 10 mensen worden bijgewoond.

De regering dringt er ook op aan dat cafés, restaurants, het openbaar vervoer en openbare zwembaden, tot maximaal 50% van hun capaciteit worden gevuld. Bijeenkomsten en activiteiten in open ruimten mogen niet meer dan 50 personen tellen. Als dat aantal wordt overschreden, is een vergunning van de plaatselijke autoriteiten vereist, aldus de verklaring.

Geconfronteerd met het constante opduiken van nieuwe varianten in het koninkrijk, merkt de regering op dat de situatie een strikte naleving vereist van alle genomen preventiemaatregelen, alsook van de barrière-gebaren, waaronder fysieke afstand, hygiëneregels en het verplicht dragen van maskers.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2021 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team