Zoeken

Marokko: terroristische cel opgerold die klaarstond om tot actie over te gaan

27 maart 2021 - 13:00 - Marokko

©

Een aan Daesh gelieerde terreurcel, bestaande uit vier extremisten tussen 24 en 28 jaar, die actief waren in de stad Oujda, is donderdagochtend ontmanteld door het centraal bureau voor gerechtelijk onderzoek (BCIJ). De ontmanteling van deze terroristische cel en het verijdelen van aanstaande aanslagen, werden bereikt door nauwe coördinatie tussen de Marokkaanse inlichtingendienst (DGST) en de Amerikaanse inlichtingendienst.

In een verklaring zegt de BCIJ dat deze operatie deel uitmaakt van de strijd die Marokko voert om de terroristische dreiging op zijn grondgebied te neutraliseren, door extremistische organisaties te ontmantelen die tot doel hebben de veiligheid en stabiliteit van het koninkrijk te ondermijnen.

In totaal werden drie operaties gelijktijdig uitgevoerd in verschillende wijken van Oujda. Die hebben geleid tot de arrestatie van leden van de terroristische cel. Tijdens de operaties moest de BCIJ geluidsbommen afvuren om het gevaar dat uitging van de hoofdverdachte te neutraliseren, terwijl de tweede verdachte werd opgespoord en gearresteerd op de daken van nabijgelegen huizen. De huiszoeking bij de hoofdverdachte leidde tot de inbeslagname van een grote som geld in vreemde valuta, vier paspoorten die aan de leden van de cel toebehoorden, verscheidene steekwapens en computerapparatuur die aan de nodige technische expertise zal worden onderworpen.

De BCIJ kan op grond van voorlopig onderzoek bevestigen dat de leden van deze terroristische cel hun "trouw" hebben betuigd aan de emir van Daesh. Ze waren van plan om zich eerst aan te sluiten bij de kampen van de terroristische organisatie in het Sahelgebied om gevechtshandelingen te verrichten, en daarna terug naar Marokko te komen om terreurdaden te plegen tegen vitale nationale voorzieningen, veiligheidsgebouwen en militaire bases.

Uit het voorlopig onderzoek is ook gebleken dat de aangehouden verdachten reeds verschillende verkenningsoperaties hebben uitgevoerd om doelwitten en gevoelige installaties te identificeren. De BCIJ benadrukt dat deze nieuwe proactieve operatie bevestigt dat de terroristische dreigingen voor de veiligheid van het koninkrijk en zijn burgers blijven toenemen. Het wijst ook op de vastberadenheid van extremisten die doordrongen zijn van de ideologie van Daesh om terroristische projecten uit te voeren die erop gericht zijn de veiligheid van mensen, goederen en de openbare orde ernstig te ondermijnen, aldus de verklaring.

De aangehouden verdachten zijn in voorlopige hechtenis genomen ten behoeve van het gerechtelijk onderzoek door de BCIJ, onder toezicht van de openbare aanklager belast met terrorismebestrijding. Het doel is de medeplichtigen en andere bij deze terroristische cel betrokken personen te identificeren en regionale vertakkingen en mogelijke banden met terroristische projecten op nationaal en internationaal niveau vast te stellen, zo concludeert de BCIJ.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team