Zoeken

Marokko beschuldigd van "taalkundige genocide" tegen Amazigh

25 februari 2021 - 12:00 - Cultuur

©

Rachid Raha, voorzitter van de Amazigh World Assembly (AMA), heeft in een brief aan de directeur-generaal van de UNESCO, op een krachtige manier aan de kaak gesteld hoe "Marokko, met de medeplichtigheid van Frankrijk, een ‘linguïstische genocide’ tegen de moedertaal en de inheemse taal van de meerderheid van zijn bevolking nastreeft.

"Ter gelegenheid van deze nieuwe Werelddag van de Moedertaal, wil ik u nogmaals herinneren aan het onderwijsbeleid van de Marokkaanse regering, dat gericht is op het wissen van de moedertaal en de inheemse taal van de meerderheid van de bevolking; namelijk de Amazigh-taal". Dat schrijft Rachid Raha, die in zijn nota aantoont dat Marokko de aanbevelingen van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van de Verenigde Naties en het rapport over hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid van oktober 2018, blijft negeren.

Om het kwaad nog erger te maken, merkte hij op, "schendt de Marokkaanse regering, onder leiding van premier Saâdeddine El Othmani, op flagrante wijze artikel 5 van de Grondwet van 1 juli 2011, de Organieke Wet nr. 26.16 betreffende het officiële karakter van de Amazigh-taal (unaniem gestemd door beide kamers van het parlement) en gepubliceerd in het Staatsblad onder nummer 6816, op 26 september 2019, en de Organieke Wet nr. 04.16 over de oprichting van een Nationale Raad voor Talen, aangenomen op 12 februari 2020".

Hij wees erop dat zelfs "het Ministerie van Nationaal Onderwijs zich blijft baseren op het onderwijs van de klassieke Arabische taal, waarbij de Amazigh-taal (en het Darija) in het kleuteronderwijs volledig wordt uitgesloten". Bovendien heeft de Raad van Ministers op 11 februari een bilaterale overeenkomst met Frankrijk goedgekeurd voor het onderwijs van de Arabische taal, waarbij de Amazigh-taal volledig buiten beschouwing wordt gelaten.

Ten opzichte van deze situatie "zouden wij graag zien dat u uw trots uitdrukt over het feit dat u een Amazigh-identiteit heeft, en dat u uw best doet om de politieke gemeenschap en meer in het bijzonder de onderwijsambtenaren van het Koninkrijk Marokko en de Franse Republiek, te overtuigen van het belang van de moedertaal," richtte Raha zich tot de directeur-generaal van de UNESCO, die gevraagd wordt hiermee rekening te houden in haar IDIL 2022-2032, die in 2022 van start zal gaan.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team