Zoeken

Marokko versterkt strategie in strijd tegen terrorisme

30 april 2021 - 15:40 - Marokko

©

Tegenover groeiende probleem van terrorisme en extremisme, heeft Marokko besloten om te innoveren op het vlak van strategieën voor een doeltreffende bestrijding. De autoriteiten hebben hun toevlucht genomen tot educatie, rehabilitatie en bevordering van religieuze waarden, aldus ambassadeur Azzeddine Farhane, permanent vertegenwoordiger van het Koninkrijk in Wenen.

De Marokkaanse ambassadeur in Wenen, Azzeddine Farhane, heeft deze verklaring donderdag afgelegd tijdens een virtuele conferentie, die door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) was georganiseerd. "Marokko is begonnen met een strategie die berust op de pijlers educatie, rehabilitatie en bevordering van religieuze waarden op basis van respect, gematigdheid en coëxistentie, om extremistische groepen de ideologische argumenten te ontnemen die zij vaak gebruiken om hun criminele daden te rechtvaardigen", benadrukte Azzedine Farhane.

Om zijn doelstellingen te bereiken, geeft Marokko zichzelf voldoende middelen en mogelijkheden, zei de spreker. Hij wees op de lancering door Koning Mohammed VI van omvangrijke hervormingsprogramma’s voor politieke en sociaal-economische ontwikkeling. Daaronder bevindt zich onder meer het Nationaal Initiatief voor menselijke ontwikkeling. Dit project, dat in 2005 van start is gegaan, heeft geholpen om de sociale cohesie te versterken en heeft hoop gegeven aan jongeren, die het eerste doelwit zijn van de actieve rekrutering door terroristische groeperingen, aldus MAP.

Marokko vertrouwt sterk op het religieuze veld om te slagen in de strijd tegen extremisme en radicalisering. Azzedine Farhane stelt dat "het behoud, de verdediging en de bevordering van de gematigde islam en de strijd tegen het extremisme constanten zijn die inherent zijn aan de unieke en veelzijdige Marokkaanse identiteit. Hij herinnert aan de oprichting van de Hogere Raad van Ulema en de opleiding van imams, predikers en morchidates.

Marokko’s inspanningen om terrorisme en extremisme te bestrijden gaan verder dan de landsgrenzen. Zowel op regionaal niveau als in de rest van Afrika heeft Marokko een nieuwe vorm van samenwerking gelanceerd, gebaseerd op "solidariteit en een nieuw migratiebeleid ter bevordering van gezamenlijke ontwikkeling, gedeelde welvaart en veiligheid", vervolgde hij.

Naast andere acties op dit gebied, was er in 2016 in Marrakech de organisatie van de internationale conferentie "De rechten van religieuze minderheden in moslimlanden: het juridisch kader en de oproep tot actie". Marokko speelde ook een centrale rol bij de aanneming van een resolutie over mensenrechten en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van gewelddadig extremisme door de VN-Mensenrechtenraad in 2015.

In april 2015 werd in Fez, in samenwerking met de Verenigde Naties, een bijeenkomst georganiseerd over de rol van religieuze leiders bij het voorkomen van opruiing die leidt tot gruwelijke misdrijven. In oktober 2006 heeft Marokko met de Verenigde Naties een overeenkomst ondertekend voor de vestiging in Rabat van het Bureau van de Verenigde Naties voor terrorismebestrijding en opleiding in Afrika, de United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT).

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team