Zoeken

In Marokko geldt stilte van administratie voortaan als toestemming

26 juli 2023 - 16:30 - Marokko

©

Na de publicatie door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Ruimtelijke Ordening van een gezamenlijk decreet betreffende de vereenvoudiging van procedures in de stedelijke planning, heeft Abdelouafi Laftit een circulaire gestuurd naar de Wali’s, gouverneurs en burgemeesters, met als doel de vertragingen in de administratie te beëindigen.

Het gezamenlijk decreet werd in het staatsblad op 13 juli 2023 gepubliceerd en stelt de vereiste termijnen vast voor bepaalde administratieve beslissingen met betrekking tot stadsplanning uitgegeven door de gemeenten. Het bepaalt ook de vereiste termijnen voor de behandeling en afgifte van aanvragen voor bepaalde stadsplanningsvergunningen, met name de vergunning voor verkaveling, de vergunning voor het creëren van een woonwijk, de vergunning voor verdeling, en de bouwvergunning. Dit decreet stelt een maximale termijn van 15 dagen vast voor de behandeling van aanvragen en de afgifte van vergunningen wat betreft bouwprojecten die vallen onder de procedure voor kleine projecten, en een maximale termijn van 30 dagen voor de behandeling van aanvragen en de afgifte van vergunningen met betrekking tot verkavelingen, woongroepen, verdelingen en bouwvergunningen die vallen onder de procedure voor grote projecten.

Lees ook: Marokko vereenvoudigt administratieve procedures

Na de publicatie van dit decreet heeft de minister van Binnenlandse Zaken een circulaire gestuurd naar de Wali’s, gouverneurs en burgemeesters, maar ook naar de voorzitters van de andere verkozen raden, directeuren van water- en elektriciteitsagentschappen, onder andere openbare instellingen, om de inwerkingtreding van het principe van "stilte betekent toestemming" op verschillende niveaus van de lokale administratie te formaliseren, meldt Al Ahdath Al Maghribia. Deze circulaire past dus bepaalde bepalingen van wet 55-19 met betrekking tot de vereenvoudiging van administratieve procedures toe. Dit betekent dat voor elke aanvraag voor een vergunning, na een vastgestelde periode na de indiening ervan, de stilte van de administratie wordt beschouwd als een acceptatie.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team