Zoeken

Regering bezuinigt op overheidsuitgaven

26 maart 2022 - 09:00 - Marokko

©

De verschillende overheidsuitgaven moeten worden verminderd om de negatieve gevolgen van de coronacrisis en van de oorlog in Oekraïne voor Marokko op te vangen. Deze opdracht gaf premier Aziz Akhannouch aan zijn ministers, administraties en andere openbare instellingen.

Via een circulaire aan de ministers, onderministers, de hoge commissarissen en de commissaris-generaal, heeft de premier de ministeriële departementen en instellingen verzocht hun voorstellen voor het driejarige begrotingsprogramma op te stellen, met doelstellingen en prestatie-indicatoren en rekening houdend met de door Aziz Akhannouch ondertekende circulaire.

Lees ook: Marokko: minister Laftit roept gemeenten op "broekriem aan te halen"

Zo wordt aanbevolen niet-essentiële uitgaven af te schaffen, zoals vervoers- of reiskosten, het beheer van het wagenpark, de huur en inrichting van zitplaatsen, de inrichting van lokalen, reizen naar het buitenland, recepties, plechtigheden, symposia en conferenties. Zonder afbreuk te doen aan de continuïteit en de goede werking van de openbare diensten.

Het gaat ook om de uitgaven met betrekking tot studies. De aanbestedingen daarvoor worden in de toekomst onderworpen aan een voorafgaande machtiging van de regeringsleider. De studies moeten worden uitgevoerd door de diensten van de betrokken departementen.

Lees ook: Marokko: stijging compensatiekosten

De maatregelen hebben echter geen betrekking op lopende investeringsprojecten, met name projecten waarvoor overeenkomsten zijn ondertekend in het bijzijn van Koning Mohammed VI en projecten die door internationale partners worden gefinancierd, aldus de nota.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team