Zoeken

Marokko wil zijn hotels op orde brengen

14 juni 2023 - 13:27 - Marokko

©

De Marokkaanse regering bestudeert momenteel een ontwerpdecreet dat het toezicht, de classificatie en de kwaliteit van de diensten in hotelbedrijven moet verbeteren.

Het ontwerpdecreet betreft de classificatie van toeristische accommodaties en heeft tot doel de verschillende soorten toeristische accommodaties (toeristische promotieverblijven, verblijfsaccommodaties, bivaks, alternatieve accommodaties, toeristische restaurants) te evalueren en te classificeren, schrijft Les Inspirations Eco.

Lees ook: Marokko weer op de rails met sterke groei toerisme

De tekst voorziet onder andere in een exploitatievergunning die moet worden verkregen vóór de opening van elk toeristisch logiesverstrekkend bedrijf. Die moet worden "afgegeven door de bevoegde autoriteit, na overleg met de verenigde regionale investeringscommissie". Deze instantie is verantwoordelijk voor het verwerken van de aanvragen op regionaal niveau, op een uniforme, geïntegreerde en geharmoniseerde manier. "De vergunning zal gestoeld worden op adviezen van betrokken departementen in hun bevoegdheidsdomeinen en op de voorlopige classificatie van de regionale of provinciale vertegenwoordiger van de overheidsinstantie belast met toerisme", aldus dezelfde bron.

Er zal een nieuwe methodologie worden aangenomen voor het classificeren van de etablissementen om de kwaliteit van de geleverde diensten te waarborgen. Dit werk zal worden toevertrouwd aan een regionaal classificatiecomité dat de zware taak krijgt om te controleren of de gelegenheden voldoen aan de kwaliteitsnormen en -standaarden, op basis van criteria die zijn opgesteld in samenwerking met de Wereldorganisatie voor Toerisme (WTO).

Lees ook: Nieuwe belasting op toeristische logies in Marokko

Hotels worden ook onderworpen aan een geheime inspectie door een gespecialiseerde inspecteur die wordt aangesteld door het ministerie van Toerisme om de kwaliteit van de geleverde diensten te garanderen. Het ontwerpdecreet voorziet ook in het toezicht, de vernieuwing van de classificatie en de toekenning van vergunningen voor de exploitatie van toeristische vastgoedverblijven en de classificatie van toeristische restaurants, na advies van de verenigde regionale investeringscommissie.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team