Zoeken

Marokko en Nederland intensiveren politiesamenwerking

11 mei 2022 - 16:20 - Marokko

©

De directeur-generaal van de Marokkaanse nationale veiligheidsdienst (DGSN) en de directeur van de Nederlandse Politie hebben een "Memorandum van Overeenstemming" ondertekend. Daarin wordt duidelijk aangegeven op welke gebieden en in welke vormen de bilaterale samenwerking in verschillende veiligheidssectoren voor beide landen geldt.

Door dit memorandum van overeenstemming tussen de Marokkaanse veiligheidsdiensten en de Nederlandse politie moet de samenwerking op veiligheidsgebied tussen de twee landen aan belang winnen. Op die wijze kunnen de transnationale georganiseerde misdaad en de bedreigingen in verband met terrorisme en gewelddadig extremisme, doeltreffend worden bestreden, aldus een mededeling van de DGSN.

Lees ook: Marokko-Spanje: nieuwe politiesamenwerking van kracht op 30 april

Deze intentieverklaring is een kaderovereenkomst die tot doel heeft de bilaterale samenwerking tussen de twee landen te organiseren en te bevorderen, de uitwisseling van informatie op het gebied van strafrechtelijk onderzoek en politie-opleiding mogelijk te maken, en expertise, ervaring en kennis op het gebied van veiligheid uit te wisselen.

Lees ook: Marokko en Nederland bespreken uitleveringsverdrag

De samenwerking tussen de twee landen bestaat ook uit de bestrijding van terrorisme en extremisme, drugscriminaliteit, handel in vuurwapens, financiële en economische criminaliteit, met inbegrip van het witwassen van geld uit illegale activiteiten, mensenhandel, illegale immigratie en cybercriminaliteit in samenhang met nieuwe technologieën, aldus de DGSN.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team