Zoeken

Marokko versnelt legalisering illegale bouwwerken

10 april 2024 - 15:00 - Marokko

©

Fatima Zahra Mansouri, Marokkaanse minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Huisvesting en Stadsbeleid, heeft de directeurs van de stedelijke agentschappen aangesproken op de vertraging in de legalisering van illegale bouwwerken. Ze dringt aan op een versnelling van de behandeling van de dossiers.

Negen maanden na de start van de legaliseringsprocedure blijkt dat er nog steeds veel hindernissen zijn, waaronder het niet naleven van de bouwvoorschriften, zo meldt Fatima Zahra Mansouri in een circulaire aan de verantwoordelijken van de stedelijke agentschappen.

Lees ook: Tanger: villa’s volledig gesloopt?

Om de knelpunten te verhelpen, vraagt de minister hen een gids voor goede praktijken op te stellen met betrekking tot de legalisatievergunningen. Ze dringt er ook bij hen op aan om de legalisatie van illegale bouwwerken te bespoedigen, zodat de operatie binnen de extra termijn van twee jaar kan worden afgerond, in overeenstemming met het in 2023 gepubliceerde decreet nr. 2.23.103.

Fatima Zahra Mansouri verzoekt de directeurs van de stedelijke agentschappen bovendien om de procedure voor de behandeling van de vergunningsaanvragen te vereenvoudigen en hun personeel hiervoor te mobiliseren. Ze moedigt hen ook aan om de afgewezen legalisatieaanvragen opnieuw te bekijken en bijzondere aandacht te besteden aan de vergunningsaanvragen voor investeringsprojecten en illegale bouwwerken in plattelandsgebieden.

Lees ook: Marokko: sloop strandvilla’s legaal?

Een periodieke en gedetailleerde rapportage over de projecten die onder de legalisatievergunningen voor illegale bouwwerken vallen, evenals een update over de werkzaamheden van de herzieningscomités en de moeilijkheden die bij de uitvoering van de circulaire worden ondervonden, zullen per e-mail worden verzonden naar de Dienst Stedenbouw van het ministerie.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2024 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team