Zoeken

Zal Marokko de gezondheidsnoodtoestand verlengen?

24 februari 2022 - 16:20 - Marokko

©

De verlenging van de noodtoestand in Marokko zal worden besproken tijdens de volgende regeringsvergadering, die gepland is voor donderdag 24 februari 2022.

Er staan verschillende punten op de agenda. De regeringsraad zal zich buigen over een wetsontwerp inzake veilige obligaties en vier ontwerp-besluiten, waarvan het eerste betrekking heeft op de uitbreiding van de duur van de noodtoestand voor het gehele nationale grondgebied.

Lees ook: Marokko overweegt einde gratis Covid-vaccin

Het tweede te bespreken document is een aanvulling op de bijlage bij het uitvoeringsdecreet van de wet voor ziektekosten en de wet betreffende de invoering van een pensioenstelsel voor de categorieën van vrije beroepsbeoefenaren, zelfstandigen en niet-loontrekkenden die een vrij beroep uitoefenen, zo meldt MAP.

Het derde ontwerp-decreet betreft de toepassing van voornoemde wetten op zelfstandige kunstenaars. Het vierde ontwerp-besluit heeft betrekking op de toepassing in de toeristische sector van het wetsdecreet betreffende de invoering van uitzonderlijke maatregelen ten gunste van werkgevers die zijn aangesloten bij het nationaal fonds voor de sociale zekerheid (CNSS), maar ook voor bepaalde categorieën zelfstandigen en bij het CNSS verzekerde personen, die door de Covid-19-pandemie zijn getroffen.

Lees ook: Marokkaanse regering spreekt zich uit over heropening grenzen

Het laatste punt op de agenda van de raad is de behandeling van kandidaturen met het oog op de benoeming in hoge functies overeenkomstig artikel 92 van de Grondwet.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2023 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team