Zoeken

Marokko: mogelijkheden voor economisch herstel na het coronavirus

21 mei 2021 - 10:40 - Economie

©

Nu Marokko veerkracht heeft getoond in de strijd tegen het coronavirus is er ook een goede kans op een herstel van de Marokkaanse economie. Het weekblad La vie Eco meldt dat het stimuleringspakket dat een paar maanden geleden is ingevoerd een goed voorteken is voor de toekomst.

In het artikel met de titel "Economisch herstel: tekenen van herstel verschijnen" meent het weekblad dat de effectieve aanpak van de coronavirus-uitbraak, Marokko de middelen heeft gegeven om de economie nieuw leven in te blazen. Marokko zou op de goede weg zijn als het gaat om het economisch herstel.

Uit een analyse van BMCE Capital Research blijkt dat het vertrouwen in de toekomst onder Marokkanen is toegenomen tot 68,3 punten ten opzichte van 61,2 punten in het laatste kwartaal van 2020. De trend die naar voren komt uit dit rapport is ook bevestigd door een onderzoek van de Hoge Commissie voor Planning (HCP). Hieruit bleek dat Marokkanen weer durven te hopen op een verbetering van hun levensstandaard. Het goede landbouwseizoen dat Marokko achter de rug heeft, is belangrijk voor het ontstaan van dit sentiment.

Waar de landbouw de ruggengraat is van de Marokkaanse economie, is de toegenomen werkeloosheid echter een van de belemmeringen van het economische herstel. Het weekblad meldt dat er in het eerste kwartaal van dit jaar in totaal 202.000 banen verloren zijn gegaan in Marokko. De werkgelegenheid is verschoven van het platteland, waar 258.000 banen verloren gingen, naar de stedelijke gebieden waar er 56.000 banen bij zijn gekomen.

Daarnaast wordt er in het artikel aandacht besteed aan het tekort op de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2021 van 7,3 miljard dirham. In het eerste kwartaal van 2020 was er nog een overschot van 6,2 miljard dirham. Het grote verschil met de huidige situatie is dat er in maart 2020 een beroep kon worden gedaan op een bedrag van 18,3 miljard dirham uit het Covid-19-fonds. Ook heeft Marokko dit jaar te maken met een daling van de belastinginkomsten. Zo is er 1,6 miljard dirham minder aan vennootschapsbelasting geïnd.

Wel blijkt dat de vermindering van de belastingdruk voor de sectoren die in moeilijkheden verkeren, geregeld in de Financieringswet 2021, het gewenste effect heeft opgeleverd. Volgens het weekblad is de auto-export met 39% gestegen naar 22,6 miljard dirham, en vertoont ook de fosfaatexport een herstel door een groei van 21,7% te noteren.

Het economische herstel is volgens La vie Eco echter afhankelijk van het succes van de nationale vaccinatiecampagne.

Bladna.nl

Bladna.nl - 2022 - Contact - Over Bladna.nl - Privacybeleid - Ons team